Луханін Олександр Олексійович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Луханін Олександр Олексійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– молодший науковий співробітник Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»

Назва дисертації– «Математичні моделі та обчислювальні методи аналізу ефективності систем охолодження Li-ion батарей повітряним потоком»

Шифр та назва спеціальності– 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10- 16)

Науковий керівник – Хажмурадов Манап Ахмадович, доктор технічних наук, професор, заступник директора Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики (Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»)

Офіційний опонент– Комяк Валентина Михайлівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін, (Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій)

Офіційний опонент– Тевяшев Андрій Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Автореферат30/01/2017Дисертація18/02/2017Відгук_1Відгук_2