Левкін Дмитро Артурович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Левкін Дмитро Артурович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– асистент кафедри вищої математики Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка

Назва дисертації– «Математичне моделювання та оптимізація параметрів дії лазерного променя на багатошарові біосистеми»

Шифр та назва спеціальності– 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник– Мегель Юрій Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібернетики Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент– Комяк Валентина Михайлівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін Національного університету цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Харків)

Офіційний опонент– Смеляков Кирило Сергійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба Міністерства оборони України (м. Харків)

Автореферат06/05/2016Дисертація26/05/2016Відгук_1Відгук_2