Куля Дмитро Миколайович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Куля Дмитро Миколайович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– тимчасово не працює
Назва дисертації– «Удосконалення слідкувальних методів обробки сигналів систем радіоакустичного зондування атмосфери»
Шифр та назва спеціальності– 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий керівник– Карташов Володимир Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри радіоелектронних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент– Печенін Валерій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри проектування радіоелектронних систем літальних апаратів (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України)
Офіційний опонент– Ситнік Олег Вікторович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник відділу радіофізичної інтроскопії (Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)

Автореферат14/06/2016Дисертація30/06/2016Відгук_1Відгук_2