Котух Євген Володимирович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Котух Євген Володимирович.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– молодший науковий співробітник кафедри безпеки інформаційних технологій, Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України.
Назва дисертації– «Методи та засоби універсального гешування за алгебричними кривими Судзукі».
Шифр та назва спеціальності– 05.13.21 – системи захисту інформації.
Шифр спеціалізованої вченої ради– К. 64.052.05.
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16).
Науковий керівник– Халімов Геннадій Зайдулович, д.т.н., професор, завідувач
кафедри безпеки інформаційних технологій (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України, м. Харків).
Офіційний опонент– Рудницький Володимир Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії, технологій (Черкаський державний технологічний університет МОН України, м. Черкаси).
Офіційний опонент– Гнатюк Сергій Олександрович, к.т.н., доцент кафедри безпеки інформаційних технологій (Національний авіаційний університет МОН України, м. Київ)

Автореферат26/09/2016Дисертація17/10/2016Відгук_1Відгук_2