Коляденко Олексій Вадимович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Коляденко Олексій Вадимович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.

Назва дисертації – «Методи забезпечення електромагнітної сумісності при когнітивному розподілі ресурсів в мережах мобільного зв’язку».

Шифр та назва спеціальності05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Шифр спеціалізованої радиД 64.052.09.

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-013).

Науковий керівник – Поповський Володимир Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України).

Офіційний опонент – Горобець Микола Миколайович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України).

Офіційний опонент – Сокол Галина Вікторівна, к.т.н., доц., доцент кафедри комп’ютерної інженерії, (Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка МОН України).

Автореферат 16/05/2018 Дисертація 22/05/2018 Відгук_1 22/05/2018 Відгук_2 22/05/2018