Іванісенко Ігор Миколайович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Іванісенко Ігор Миколайович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації– «Методи балансування навантаження у розподілених системах з урахуванням самоподібних властивостей вхідних потоків»
Шифр та назва спеціальності– 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомча підпорядкованість, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 70-21- 016)
Науковий керівник– Кіріченко Людмила Олегівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної математики (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент– Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій (Український державний університет залізничного транспорту МОН України)
Офіційний опонент– Куланов Віталій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України).

Автореферат11/11/2017Дисертація01/12/2017Відгук_1Відгук_2