Ісаам Саад

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Ісаам Саад

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– асистент кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації– «Моделі і методи аналізу та верифікації протоколів управління у програмно-конфігурованих мережах, що базуються на алгебрі комутаційних розподілених ресурсів та графах досяжності»

Шифр та назва спеціальності– 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник– Дуравкін Євген Володимирович, д.т.н., доцент, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент– Гаркуша Сергій Володимирович, д.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційної діяльності в економічних системах (Полтавський університет економіки і торгівлі Укоопспілки)

Офіційний опонент– Кирик Мар’ян Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри телекомунікацій (Національний університет “Львівська політехніка МОН України)

Автореферат17/09/2016Дисертація05/10/2016Відгук_1Відгук_2