Інформаційні повідомлення: ліцензування та акредитація

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо- професійної програми «Спеціалізовані комп`ютерні системи» зі спеціальності 123 КІ (магістр)

15.06.2018

18-20 червня 2018 рокуна кафедрі Автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) працює комісія з акредитації освітньо- професійної програми Спеціалізовані комп`ютерні системи зі спеціальності123 «Комп`ютерна інженерія»за другим (магістерським) рівнем у складі:

  • Субботін Сергій Олександрович– завідувач кафедри програмних засобів Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
  • Лобур Михайло Васильович – завідувач кафедри систем автоматизованого проектування Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, доцент, член комісії.

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Комп`ютерні системи та мережі» зі спеціальності 123 КІ (магістр)

15.06.2018

18-20 червня 2018 рокуна кафедрі Електронних обчислювальних машин (ЕОМ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Комп`ютерні системи та мережі зі спеціальності123 «Комп`ютерна інженерія»за другим (магістерським) рівнем у складі:

  • Рязанцев Олександр Іванович – проректор з науково – педагогічної роботи та міжнародної діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
  • Барабаш Олег Володимирович– завідувач кафедри вищої математики Державного університету телекомунікацій», доктор технічних наук, доцент, член комісії.

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-наукової програми «Прикладна математика» зі спеціальності 113 ПМ (магістр)

25.05.2018

30 травня-01 червня 2018 рокуна кафедрі Прикладної математики (ПМ) працює комісія з акредитації освітньо-наукової програми Прикладна математика зі спеціальності113 «Прикладна математика»за другим (магістерським) рівнем у складі:

Діяк Іван Іванович– декан факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор фізико – математичних наук, доцент, голова комісії;

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо- наукової програми «Системний аналіз і управління» зі спеціальності 124 СА (магістр)

25.05.2018

30 травня-01 червня 2018 рокуна кафедрі Прикладної математики (ПМ) працює комісія з акредитації освітньо-наукової програми Системний аналіз і управління зі спеціальності124 «Системний аналіз»за другим (магістерським) рівнем у складі:

Бондаренко Віктор Григорович– професор кафедри математичних методів системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор фізико– математичних наук, професор, голова комісії;

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-наукової програми «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 ІПЗ (магістр)

18.05.2018

22-24 травня 2018 рокуна кафедрі Програмної інженерії (ПІ) працює комісія з акредитації освітньо-наукової програми Інженерія програмного забезпечення зі спеціальності121 «Інженерія програмного забезпечення»за другим (магістерським) рівнем у складі:

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Програмне забезпечення систем» зі спеціальності 121 ІПЗ (магістр)

18.05.2018

21-23 травня 2018 рокуна кафедрі Програмної інженерії (ПІ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Програмне забезпечення систем зі спеціальності121 «Інженерія програмного забезпечення»за другим (магістерським) рівнем у складі:

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації магістрів зі спеціальності 171 «Електроніка»

24.01.2018

З 24-26 січня 2018 року на кафедрі Mікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (МЕЕПП) буде працювати комісія з акредитації магістрів зі спеціальності 171 «Електроніка» у складі:

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації магістрів зі спеціальності 153 «Мікро– та наносистема»

24.01.2018

З24-26 січня 2018 рокуна кафедрі Mікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (МЕЕПП) працює комісія з акредитації магістрів зі спеціальності153 «Мікро– та наносистема»у складі:

Детальніше