ХНУРЕ інтегрується до системи забезпечення якості у європейському освітньому просторі

Доцент кафедри економічної кібернетики Харківського національного університету радіоелектроніки  Максим Колісник взяв  участь у проектній сесії із розвитку системи забезпечення якості вищої освіти Бельгії та її особливостей у франкомовній частині Валонії. Цей плановий етап відбувся в рамках проекту Еразмус+ КА2 «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО” (EDUQAS) з 15 по 18.01.2019 р. До уваги українських та казахстанських учасників ґрунтовні доповіді представили експерти Університету Льєжу, Агенції оцінювання якості вищої освіти Валонії (AEQES), Високої ради оцінювання вищої освіти і науки (HCERES) та Лотарінгського університету Франції.

Основна мета проекту EDUQAS полягає в поліпшенні культури якості у вищих навчальних закладах країн-партнерів шляхом модернізації управління та оновлення стандартів забезпечення якості відповідно до кращих практик ЄС. Ключовою ідеєю є трансформація підходу з удосконалення програм як “додаткових компонентів” до активного залучення зовнішніх стейкхолдерів як до внутрішньої оцінки якості програм, так і до процесів їх самооцінки та звітування. Консорціум об’єднує 17 повних та 12 асоційованих партнерів із Європейського Союзу, України, Казахстану з періодом реалізації у 2017-2020 роках.
За результатами переговорів із координатором проекту передбачається приєднання ХНУРЕ до числа учасників для подальшої розбудови ефективної національної системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Також досягнуто домовленості щодо співробітництва з європейськими університетами у галузі кредитної мобільності.

ХНУРЕ інтегрується до системи забезпечення якості у європейському освітньому просторі