Хламов Сергій Васильович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Хламов Сергій Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює

Назва дисертації – «Обчислювальні методи обробки даних для виявлення об’єктів з близьконульовим видимим рухом»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10- 16)

Науковий керівник – Саваневич Вадим Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»)

Офіційний опонент – Данилов Валерій Якович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» МОН України)

Офіційний опонент – Кіріченко Людмила Олегівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної математики (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Автореферат 27/01/2017 Дисертація 16/02/2017 Відгук_1 Відгук_2