Хламов Сергій Васильович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Хламов Сергій Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– тимчасово не працює

Назва дисертації– «Обчислювальні методи обробки даних для виявлення об’єктів з близьконульовим видимим рухом»

Шифр та назва спеціальності– 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса ітелефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10- 16)

Науковий керівник– Саваневич Вадим Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»)

Офіційний опонент– Данилов Валерій Якович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» МОН України)

Офіційний опонент– Кіріченко Людмила Олегівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної математики (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Автореферат27/01/2017Дисертація16/02/2017Відгук_1Відгук_2