Хаустова Яна Володимирівна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Хаустова Яна Володимирівна (Куценко Я.В.)

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– аспірантка Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації– «Методи нечіткої кластеризації на основі ядерних функцій в задачах інтелектуального аналізу даних»

Шифр та назва спеціальності– 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10- 16)

Науковий керівник– Бодянський Євгеній Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент– Пелешко Дмитро Дмитрович, доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних технологій видавничої справи (Національний університет «Львівська політехніка»)

Офіційний опонент– Гороховатський Олексій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця)

Автореферат26/01/2017Дисертація17/02/2017Відгук_1Відгук_2