Філіпковська Марія Сергіївна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Філіпковська Марія Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– аспірант кафедри прикладної математики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Назва дисертації– «Глобальна розв’язність диференціально-алгебраїчних рівнянь та математичне моделювання динаміки нелінійних радіотехнічних кіл»

Шифр та назва спеціальності– 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник– Руткас Анатолій Георгійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент– Лучанінов Анатолій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри основ радіотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент– Ємець Єлизавета Михайлівна, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі Міністерства освіти і науки України

Автореферат28/11/2015Дисертація18/12/2015Відгук_1Відгук_2