For future masters and specialists

Entrants to educational qualification level (EQL) of «master», «specialist» must:

  1. prepare and submit documents to the Admissions Board in the period from July 6 to August 3 at the full-time education;
  2. pass from July 7 to August 6:

— the entrance exam on the specialty,
— the entrance exam on a foreign language (only for applicants for EQL of Master).

The list of required documents and additional information are available on the information for entrant page.  

To get to know, which areas of training in Master or Specialist programs match to your Bachelor area of training, you can read the list of adjacent areas of training at EQL of Bachelor to EQLs of Specialist, Master.

Applications for entrance exams:

Економіка

Економічна кібернетика

Прикладна математика

Інженерія програмного забезпечення

Програмна інженерія

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформатика

Консолідована інформація

Інформаційні-комунікаційні технології

Комп`ютерні науки та інформаційні технологіїИУСТ, ИТП

Комп’ютерна інженерія

Системний аналіз

Системний аналіз і управління

Консолідована інформація

Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Системи технічного захисту інформації

Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані течнології

Автоматизоване управління технологічними процесами

Комп`ютерізовані системи управління та автоматика

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та вимірювальна техніка

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

Лазерна і оптоелектронна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

Мікро- та наноелектроніка

Телекомунікації та радіотехніка

Інформаційні мережі зв’язку_Телекомунікаційні системи та мережі

Радіотехніка

Радіолектронні апарати

Видавництво та поліграфія

Видавництво та поліграфія _ТДВ_КТСВПВ

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія_Інформаційні технології в біомедицині

Електроніка

Електронні прилади та пристрої

Менеджмент

Управління проектами

Управління фінансово-економічною безпекою

save this page as PDF