Повідомлення про захист дисертації Філіпковської М.С.

28.11.2015

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Філіпковська Марія Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри прикладної математики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Назва дисертації – «Глобальна розв’язність диференціально-алгебраїчних рівнянь та математичне моделювання динаміки нелінійних радіотехнічних кіл»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Руткас Анатолій Георгійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Лучанінов Анатолій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри основ радіотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Ємець Єлизавета Михайлівна, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі Міністерства освіти і науки України

Автореферат

Диссертация (17.12.2015)

Отзыв (17.12.2015)

Отзыв (17.12.2015)

save this page as PDF