Кафедра метрології та технічної експертизи (МТЕ)

Кафедра готує студентів за трьома ступенями вищої освіти:

– бакалавр за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”. Спеціалізації:

 • «Технічна експертиза»;
 • «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»;
 • «Метрологія, стандартизація та сертифікація».

– магістр за спеціальністю 152. Спеціалізації:

 • «Якість, стандартизація та сертифікація»;
 • «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»;
 • «Метрологія, стандартизація та сертифікація».

– доктор філософії за спеціальностями:

 • 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;
 • 05.01.08 – радіовимірювальні прилади.

Наукові напрями кафедри

 • моделювання та проектування засобів вимірювальної техніки;
 • обробка та оцінка результатів вимірювань;
 • створення систем менеджменту якості.

Навчання

Студенти вивчають предмети, пов’язані не лише з експлуатацією, але й з проектуванням вимірювальних приладів та пристроїв.

Для залучення молоді до наукової роботи організовано університетські науково-дослідні лабораторії:

 • інформаційно-вимірювальних технологій;
 • теоретичної метрології;
 • основ метрології та вимірювальної техніки;
 • систем якості, стандартизації та сертифікації.

У межах семінарів студентам й аспірантам читають лекції провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, молодь і педагоги опановують розмовну й технічну англійську мову для подальшого викладання дисциплін іноземним слухачам і успішного проходження закордонного наукового стажування.

При кафедрі створено науково-освітній випробувальний центр та акредитовано орган із сертифікації, що спеціалізується на сертифікації програмного забезпечення

Наука та міжнародне співробітництво

Пріоритети міжнародної діяльності – співпраця з європейськими університетами Болгарії, Словаччини, Польщі, Німеччини, Португалії та Білорусі.

Учені й студенти кафедри щорічно беруть участь у міжнародних конференціях та семінарах, мають доступ до нових технологій, програмних продуктів, апаратури європейських фірм та університетів.

На базі кафедри щороку проводиться міжнародний семінар з оцінки результатів вимірювань, а також Всеукраїнська олімпіада з метрології та інформаційно-вимірювальних технологій.

Ігор Вікторович Руженцев

Завідувач кафедри

Ігор Вікторович Руженцев

Завідувач кафедри метрології та технічної експертизи, член НМР, член НТР, член спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор

Контакти

Корпуc «Z»,  5 поверх,
кімн. 19z, 20z, 22z, 50z-55z

+38 (057) 702-13-31
d_mme@nure.ua