Проблемна науково-дослідна лабораторія «Мікроелектромеханічні та мікрооптоелектромеханічні системи» (ПНДЛ МЕМС та МОЕМС)

У 1994 році на базі галузевої лабораторії кафедри ТАВР (КІТАМ) наказом ректора ХДТУРЕ №109 від 16.11.1994р. створено проблемну науково-дослідну лабораторію (ПНДЛ) «Технології ВОСПІ».

Напрями наукової та дослідно-конструкторської діяльності та можливості ПНДЛ охоплювали всі етапи створення конструкцій та технологій виробництва компонентів волоконно-оптичних систем.

Зважаючи на збільшення ваги досліджень за напрямком мікроелектромеханічних систем та їх актуальності ПНДЛ «Технології ВОСПІ» у 2008 році перейменовано на ПНДЛ «Мікроелектромеханічних та мікрооптоелетромеханічних систем».

Згідно положення про ПНДЛ Проблемна лабораторія використовує виробничі потужності, обладнання, вимірювальні приладі і пристрої, що є у розпорядженні кафедри, організовує свою діяльність у приміщеннях, що закріплені за кафедрою КІТАМ (ТАВР).

Територіально ПНДЛ працює у приміщенні навчальної лабораторії. Наукові дослідження проводяться у вільний від занять час.

Науковий керівник – Невлюдов І.Ш.

Адміністративні керівники:

1994 – 2004 р.р. – проф. Филипенко О.І.

2005 – 2015 р.р. – проф. Палагін В.А.

з 2015 р. по цей час – доц. Разумов-Фризюк Є.А.

В рамках роботи ПНДЛ виконуються наукові проекти за рахунок держбюджету (з 2002 року по теперішній час всього 10 проектів) та госпдоговірні роботи за замовленнями промислових підприємств України.

Викладачі, аспіранти та студенти, за результатами науково-дослідної роботи на базі цієї лабораторії щорічно отримують патенти, авторські свідоцтва та сертифікати: всього отримано 15 патентів України на винаходи, та 3 авторські свідоцтва. Захищено 3 докторські та 15 кандидатських дисертацій.

За результатами роботи ПНДЛ створена матеріально-технічна база для відкриття нової спеціалізації підготовки магістрів «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки», яка ввійшла до списку нового переліку спеціальностей, затвердженого МОНУ.

За цикл підручників, що створений в рамках роботи ПНДЛ: «Основи виробництва електронних апаратів», «Технология межсоединений электронной аппаратуры», «Введення в мікросистемну техніку та нанотехнології» присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.


Завідувач кафедри – Ігор Шакирович Невлюдов

Науковий керівник – Разумов-Фризюк Євгеній Анатолійович  доцент

Контакти: головний корпус, 1 поверх, кімн. 160-2

+38 (057) 702-14-86

d_tapr@nure.ua