Кафедра інфокомунікаційної інженерії (ІКІ)

Кафедра готує студентів з 1975 р. за двома спеціальностями та трьома ступенями вищої освіти:

172 Телекомунікації та радіотехніка (денна, заочна, післядипломна освіта) – укр., англ., рос. мови

 • Бакалаври – 4 роки. Спеціалізації: Телекомунікації та Інфокомунікаційна інженерія.
 • Магістри 1,5–2 роки. Спеціалізації: Телекомунікаційні системи та мережі та Інфокомунікаційна інженерія.

125 Кібербезпека (денна, заочна, післядипломна освіта) – укр., англ., рос. мови

 • Бакалаври – 4 роки. Управління інформаційною безпекою.
 • Магістри – 1,5–2 роки. Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації.
 • Доктор філософії за спеціальністю 05.13.23 05.12.02-телекомунікаційні системи та мережі; 05.12.13-радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій (технічні науки).

В останні роки лабораторне обладнання кафедри телекомунікаційних систем було поновлено більш ніж на 80%. Під егідою кафедри були створені нові лабораторії систем та мереж наступного покоління (NGN), на базі яких лабораторні роботи виконуються з використанням віддаленого доступу та інших передових технологій. Лекції читають в мультимедійних аудиторіях 301б, 301а, 301, 305, 306, 308, 310, 374, 21з, 24з, 510и.

Ряд лабораторних робіт і всі види практичної підготовки проводяться у філіях кафедри в таких компаніях, як «Укртелеком», «Протон», «Моноліт», Харківський державний регіональний науково-технічний центр захисту технічної інформації або в компаніях мобільного зв’язку, таких як «Київстар», «Vodafon», «Велтон Телеком», «Реком ТКС» та ін.

На базі лабораторій кафедри були організовані п’ять регіональних академій та навчальних центрів: CISCO, Samsung і Avaya, Oracle i т.д.

Наукова робота

Кафедра є виконавцем багатьох наукових робіт, замовниками яких є Міністерство освіти і науки, НКАУ, «Укртелеком», оператори мобільного зв’язку: «Київстар», Vodafon, «Астеліт», Півнично-Східна філія Державного підприємства Українського державного центру радіочастот, регіонального телерадіоцентру та ін. Тісні зв’язки з науковими і профільними галузевими установами забезпечують активне зростання молодих учених. За останні 10 років на кафедрі 26 аспірантів захистили кандидатські дисертації, успішно захищені 8 докторських дисертації, у т.ч. 12 з інших країн.

Навчання здійснюють фахівці вищої категорії: 49 викладачів, у т.ч. 11 докторів наук і професорів, 26 кандидатів наук і доцентів, 5старших викладачів та 7 асистентів. Наші викладачі, аспіранти, докторанти, студенти та випускники працюють у провідних компаніях і фірмах, представлених в Україні: Cisco, CS, D-Link, Avaya, Самсунг, NIX Solutions Ltd, EPAM Systems, МНС проджект груп, Мірантіс та інших.

Співпраця кафедри

Філії кафедри на провідних підприємствах зв’язку укладають угоди з партнерами: Харківська філія “УкрТелеком”; Харківський державний регіональний науково-технічний центр з технічного захісту інформації; Півнично-Східна філія Державного підприємства Українського державного центру радіочастот; Регіональний телерадіоцентр; Компанія “Реком” Avaya; Національний оператор мобільного зв’язку “Кіївстар”; Компанія “ТКС”, Компанія “Life”, Компанія «ЕРАМ» та ін.

Наші партнери

Кафедра ІКІ співпрацює із зарубіжними університетами: Спільна навчальна і наукова діяльність зі Шведським технологічним університетом (Швеція)- проекти Темпус та Еразмус+ , Зеленогурсьским університетом (Польща), Лодзінська політехніка (Польща).

Наукові напрями кафедри

 1. Математичне моделювання та аналіз функціонування адаптивних безпроводових систем з використанням методів самоорганізації та самовідновлювання. (проф. Лемешко О. В., проф.Гаркуша С. В.)
 2. Структурний та параметричний синтез мультисервісних телекомунікаційних систем, з архітектурою, накладеної мережі, Cloud-систем, з урахуванням властивостей інформаційних потоків, як самоподібних процесів. (проф. Агеєв Д.В.)
 3. Теорія і методи побудови широкосмугових радіотехнічних і ТК систем та їх елементів. (проф. Шостко І. С., ст.викл. Куля Ю. Е.)
 4. Методи управління послугами в мультисервісних мережах. Аналіз інформаційної безпеки та прогнозування стану елементів мережі та сегменту мережі в цілому. (проф. Дуравкін Є.В, доц.Ткачова О.Б.)
 5. Когнітивне радіо, управління радіоресурсами в мобільних системах. Моделювання і аналіз електромагнітної сумісності в безпроводових телекомунікаційних системах з просторово-часовою обробкою сигналів. (проф. Коляденко Ю.Ю., доц. Москалець М.В.)
 6. Основи теорії телекомунікаційних систем. Методи системного аналізу і синтезу. Завадо захист в мережах з радіодоступом. Розробка та реалізація концепцій «розумний дім», «електронне місто», «електронний уряд». ( проф. Коляденко Ю. Ю., доц. Токар Л. О.)
 7. Методи інформаційного забезпечення складних розподілених обчислювальних структур. Сервісно-орієнтовані архітектури та розподілені обчислювання.(доц. Коваленко Т.М.)
 8. Методи теорії катастроф та біфуркацій в аналізі структурної та функціональної стійкості телекомунікаційних систем, представлених нелінійними диференційними моделями. (проф. Лемешко О.В.)
 9. Моделі програмно-конфігурованих мереж. Оптимізація процесів управління трафіком та забезпечення якості обслуговування. (проф. Лемешко О.В., доц. Андрушко Д.В., доц. Єременко О.С.)
 10. Тензорна методологія моделювання, аналізу та синтезу інфокомунікаційних систем та мереж. (проф. Лемешко О.В., проф. Евсєєва О.Ю.)
 11. Методи забезпечення інформаційної безпеки в інфокомунікаційних системах. (доц. Снігуров А.В., доц. Єременко О.С., Чакрян В.Н.)
 12. Інформаційна безпека інфокомунікаційних та хмарних технологій (доц. Радівілова Т.А., доц. Євдокименко М.О., доц. Холодкова А.В.)
 13. Методи забезпечення моніторингу структурної та функціональної надійності інфокомунікаційних систем.(доц. Сабурова С.О., ас.Волотка В.С.)
 14. Моделі та методи забезпечення відмовостійкості інфокомунікаційних мереж при управлінні трафіком. (проф. Лемешко О.В., доц. Єременко О.С.).
 15. Моделі та методи систем тропосферного зв’язку та пошук шляхів підвищення їх характеристик. (проф. Лошаков В. А., доц. Москалець М. В, доц. Філіпенко О. І., доц. Мартинчук О. О.).
 16. Використання методів адаптації систем мобільного зв’язку нових поколінь. (проф. Лошаков В. А., доц. Москалець М. В, доц. Філіпенко О. І., доц. Мартинчук О. О.).
 17. Використання технологій програмно-визначаємого обладнання (SDR) при побудові систем мобільного зв’язку нових поколінь. (проф. Лошаков В. А., доц. Москалець М. В, доц. Філіпенко О. І., доц. Мартинчук О. О.).

Наші студенти вивчають

Усі новітні телекомунікаційні технології проводових та безпроводових мереж, мобільний зв’язок, мережеве програмування, проектування і адміністрування мереж, організацію бізнесу в телекомунікаціях на основі міжнародних та національних стандартів; безпеку мереж, менеджмент інформаційної безпеки на основі міжнародних стандартів, програмні та технічні засоби захисту інформації тощо; сертифікацію продукції, її перевірку на відповідність міжнародним і національним стандартам, менеджмент якості, вимірювальні технології і ін.

Для навчання студентів розгорнуті:

 • регіональна мережева академія Cisco;
 • навчальний центр Avaya;
 • навчальний центр D-Link (IP-технології і інформаційна безпека);
 • академія Oracle;
 • навчальний центр мереж наступного покоління NGN;
 • навчально-методичний і науковий центр мереж доступу з використанням технологій нових поколінь (супутникових, волоконно-оптичних, безпроводових);
 • навчальний центр мобільного зв’язку 3-4G;
 • науково-дослідний центр із захисту інформації;
 • центр із сертифікації;
 • школа з етичного хакерства.

Також кафедра бере участь: у співтоваристві ISACA – міжнародної асоціації, що об’єднує професіоналів у галзузі ІТ-аудиту, ІТ-консалтингу, управління ІТ-ризиками та інформаційної безпеки в співтоваристві OWASP – щодо безпеки веб-додатків.

Наші студенти на всеукраїнських і міжнародних конкурсах наукових робіт та олімпіадах щороку займають призові місця (Львів, Одеса, Київ, Дніпро, Братислава, Москва).

Наші випускники працюють у ХНУРЕ – викладачами, керівниками, менеджерами телекомунікаційних компаній (Укртелеком, Київстар, Vodafon, Life, Utel, EPAM та інших), банках, бізнес-структурах, силових структурах, комерційних і державних підприємствах.

По футболу, баскетболу, настільному тенісу, боксу, з легкої атлетики команди кафедри ІКІ одні з кращих в університеті.

Наші студенти із задоволенням беруть участь у культурному житті факультету та університету, конкурсах творчої самодіяльності, КВК, концертах, творчих вечорах.

Олександр Віталійович Лемешко

Завідувач кафедри

Олександр Віталійович Лемешко

Завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії, член спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, в.о. головного редактора видання "Проблеми телекомунікацій", доктор технічних наук, професор

Контакти

головний корпус

3 поверх, кімн. 301,301а, 301б, 303, 304, 305, 306, 308,310,368б,374, 209, 21з,23з,24з,

510и

+38 (057) 702-13-20

d_ts@nure.ua

ice.kh.ua