Навчально-наукова лабораторія реконфігурованих і мобільних систем

Всі напрямки, за якими здійснюється діяльність лабороторії:

а) навчальний напрямок:

– розробка нових курсів навчальних дисциплін на технологічній базі лабораторії та проведення лабораторних і практичних занять з дисциплін:

– складні мобільні обчислювальні системи;

– оверлейні комп’ютерні мережі;

– основи   комп’ютерних обчислень тощо

б) науковий напрямок:

– підвищення живучості реконфігурованих  і мобільних систем;

– створення комп’ютерних мереж підвищеної живучості;

– розробка методів і алгоритмів передачі даних між комплексами радіомоніторингу систем радіозв’язку;

– кібернетична безпека універсальних комп’ютерних систем;

– методи і засоби цифрової обробки зображень в мобільних системах тощо

Існуючі досягнення за останні 5 років:

Дві госпдоговірні роботи (замовник державних фонд фундаментальних досліджень).

Один патент.

Навчальні посібники, методичні вказівки з дисциплін.

Підготовка студентів для участі в олімпіадах  .

Перспективні напрямки, за якими планується проведення наукових досліджень

Проведення фундаментальних і прикладних досліджень за науковим напрямком діяльності лабораторії у тому числі спільно з НТУ ХПІ, ІРЕ НАНУ, ІПРІ НАНУ, ДУТ.


Науковий керівник – Рубан І.В., д.т.н., професор

Контакти: кімн. № 37 “з”