Науково-навчальний центр проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів. Науково-навчальна лабораторія спеціалізованих цифрових обчислювальних структур

Всі напрямки, за якими здійснюється діяльність лабороторії:

Дослідження спеціалізованих цифрових обчислювальних структур.

Існуючі досягнення за останні 5 років:

Державна премія України у галузі науки і техніки за 2015 рік.

Дві госпдоговірні і дві держбюджетні теми.

Більше 5 патентів.

Перспективні напрямки, за якими планується проведення наукових досліджень

Розробка проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів швидкої обробки великих масивів інформації.


Науковий керівник – Сотников О.М., к.т.н., с.н.с.

Контакти: кімн. № 221