Науково-навчальна лабораторія проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів отримання локаційних даних з відеоконтенту

Всі напрямки, за якими здійснюється діяльність лабороторії:

Наукова діяльність:

– розпізнавання образів на цифрових зображеннях;

– розробка фундацій теорії побудови алгоритмів обробки інформації;

– розробка математичних моделей обробки даних з відеоконтенту.

Існуючі досягнення за останні 5 років:

Два патенти.

Одна монографія.

Підготовка студентів для навчання за кордоном.

Перспективні напрямки, за якими планується проведення наукових досліджень

1. Розробка нових наукових напрямків у галузі обробки цифрових зображень.

2. Підготовка наукових проектів для молодих вчених кафедри.


Науковий керівник – Смеляков К.С., д.т.н., професор.

Контакти: Гуртожиток №1, кімн. № 504