НДЛ „Проектування та діагностика комп’ютерних систем та мереж”

Відкрито у 2001 році при кафедрі АПОТ як НДЛ, діяльність якої спрямована на підтримку наукових шкіл «Технічна діагностика та автоматизоване проектування засобів комп’ютерної інженерії» (науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Кривуля Г.Ф.);

 «Проектування та технічна діагностика цифрових систем на кристалах, комп’ютерів та мереж», «Технології мозкоподібних і квантових обчислювальних процесів у кіберпросторі» (науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Хаханов В.І.).

Перспективні сучасні напрями: квантовий та memory-driven комп’ютинг.

У межах НДЛ викладачі, наукові співробітники, студенти, аспіранти та молоді вчені кафедри АПОТ беруть участь у виконанні міжнародних проектів та науково-дослідних робіт:

1) Проект TEMPUS «Curricula Development for new speciality Master of Engineering in MEMS/NEMS Design” (MastMst)» сумісно з університетом «Львівська політехніка», Київським національним університетом, Технічним університетом м. Лодзь (Польща), Ліонським університетом (Франція), Університетом м. Ільменау (Німеччина), Університетом м. Павія (Італія) на 2012 – 2016 рр. – керівники: д.т.н., проф. Хаханов В.І., д.т.н., проф. Чумаченко С.В.

2) НДР 268 (№ ДР 0112U000209), 2012–2014 рік, «Персональний віртуальний кіберкомп’ютер та інфраструктура аналізу кіберпростору», http://openarchive.nure.ua/ handle/document/3874;

3) НДР 297 (№ДР 0115U-000712) «Кіберфізична система – «Розумне хмарне управління транспортом» (Cyber Physical System – Smart Cloud Traffic Control)», 2015 – 2017; http://openarchive.nure.ua/ handle/document/5747;

4) НДР 316 «Розумний Кібер Університет – Cloud-Mobile сервіси управління науково-освітніми процесами», 2017 – 2019 (наказ МОН №1296 від 31.10.2016).


Головний науковий співробітник – Володимир Іванович Хаханов

Контакти: Головний корпус, 3 поверх, кімн. 320

+38 (057) 702-13-36

d_ad@nure.ua