Объявление о защите диссертации Соковикова Наталья Сергеевна

06.05.2016

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Соковікова Наталія Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації – «Обчислювальні методи обробки цифрових зображень для виявлення та оцінки параметрів об’єктів, що змазані власним рухом»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Саваневич Вадим Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних управляючих систем та технологій Ужгородського національного університету Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Михальов Олександр Ілліч, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем Національної металургійної академії України Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ)

Офіційний опонент – Григорова Тетяна Альбертівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики і вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України (м. Кременчук)

Автореферат

Диссертация Соковикова Н.С. (26.05.2016);

Отзыв Михалева А.И. (26.05.2016)

Отзыв Григоровой Т.А. (26.05.2016).

cохранить эту страницу в PDF