Чорна Олена Сергіївна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Чорна Олена Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри вищої математики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Назва дисертації – «Математичне моделювання просторового розподілу сукупності корисних копалин методами інтерлінації матриць-функцій»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Литвин Олег Олегович, доктор фізико-математичних наук, доцент, декан технологічного факультету (Українська інженерно-педагогічна академія)

Офіційний опонент – Новожилова Марина Володимирівна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова МОН України)

Офіційний опонент – Ткаченко Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, керівник відділу автоматизації інженерних розрахунків (Державне підприємство  «Івченко-Прогрес», м. Запоріжжя)

 

Автореферат 11/01/2019 Дисертація 01/02/2019 Відгук_1 01/02/2019 Відгук_2 01/02/2019