Чакрян Вадим Хазарович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Чакрян Вадим Хазарович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– асистент кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки
Назва дисертації– «Моделі та методи маршрутизації трафіку в телекомунікаційних мережах з урахуванням вимог інформаційної безпеки»
Шифр та назва спеціальності– 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-013)
Науковий керівник– Снігуров Аркадій Владиславович, к.т.н., доцент, доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент– Толюпа Сергій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)
Офіційний опонент– Одарченко Роман Сергійович, к.т.н., доцент кафедри телекомунікаційних систем (Національний авіаційний університет, Навчально-науковий інститут аеронавігації МОН України)

Автореферат29/12/2017Дисертація15/01/2018Відгук_1Відгук_2