Д.64.052.09 Новости


Сообщение о защите диссертации Амаль Мерсни

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мерсні Амаль
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – стажист кафедри систем інформації Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Назва дисертації – «Моделі та метод балансування навантаження в телекомунікаційних мережах при розв’язанні задач маршрутизації та резервування ресурсів»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-016)
Науковий керівник – Поштаренко Віктор Михайлович, к.т.н., доцент, доцент кафедри систем інформації (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України)
Офіційний опонент – Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Рвачова Наталія Володимирівна, к.т.н., доцент, старший науковий співробітник (Validation & Commercial Grade Dedication Department ПАО НПП «Радікс»)
Автореферат

05.09.2017

Сообщение о защите диссертации Кузьминича Ильи Владимировича

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Кузьминич Ілля Володимирович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – офіцер з особливих доручень ІV категорії Штабу Антитерористичного центру при СБ України

Назва дисертації – «Методи підвищення стійкості радіоприйому в мережах зв’язку підрозділів Національної гвардії України»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр.  Науки, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник – Іохов Олександр Юрійович, к.т.н., доцент, начальник кафедри інформатики та прикладних інформаційних технологій (Національна академія Національної гвардії України МВС України)

Офіційний опонент – Лошаков Валерій Андрійович, д.т.н., професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Макаров Сергій Анатолійович, к.т.н., доцент, начальник кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації та посадки (Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Міністерства оборони України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв Макаров

Отзыв Лошаков

Отзыв Коляденко

06.05.2017

Сообщение о защите диссертации Моат Талат Рамадан Салах

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Моат Талат Рамадан Салах

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації – «Метод синтезу накладених інфокомунікаційних мереж в умовах самоподібного групового трафіку»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021- 013)

Науковий керівник – Агеєв Дмитро Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Пустовойтов Павло Євгенович, д.т.н., доцент, професор кафедри систем інформації (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України)

Офіційний опонент – Сокол Галина Вікторівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв

Отзыв

19.04.2017

Сообщение о защите диссертации Ісаам Саад

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ісаам Саад

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації – «Моделі і методи аналізу та верифікації протоколів управління у програмно-конфігурованих мережах, що базуються на алгебрі комутаційних розподілених ресурсів та графах досяжності»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник – Дуравкін Євген Володимирович, д.т.н., доцент, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Гаркуша Сергій Володимирович, д.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційної діяльності в економічних системах (Полтавський університет економіки і торгівлі Укоопспілки)

Офіційний опонент – Кирик Мар’ян Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри телекомунікацій (Національний університет “Львівська політехніка МОН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв Гаркуша

Отзыв Кырик

18.09.2016

Сообщение о защите диссертации Алали Абдулла

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Алалі Абдулла

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації – «Методи підвищення пропускної здатності базових станцій мережі LTE шляхом раціонального використання ресурсів»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр.  Науки, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник – Коляденко Юлія Юріївна, д.т.н., професор, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Гаркуша Сергій Володимирович, д.т.н., доцент, проректор з наукової роботи (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» МОН України)

Офіційний опонент – Макаров Сергій Анатолійович, к.т.н., доцент, начальник кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації та посадки (Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Міністерства оборони України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв Гаркуша

Отзыв Макаров

18.09.2016

Защита Здоренко Юрий Николаевич

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

 Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Здоренко Юрій Миколайович  

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач Військового коледжу сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, Міністерство оборони України

Назва дисертації – «Методи розподілу ресурсів телекомунікаційних каналів на основі використання нечітких нейронних мереж»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник – Масесов Микола Олександрович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу Наукового центру зв’язку та інформатизації (Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Міністерства оборони України) 

Офіційний опонент – Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., професор, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Лаврут Олександр Олександрович, к.т.н., доцент, професор кафедри тактики (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного  Міністерства оборони України)

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

11.08.2016

Сообщение о защите Вовк Олеся Олеговна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Вовк Олеся Олегівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистентка кафедри мереж зв’язку Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації – «Методи підвищення стійкості та пропускної здатності систем прихованої передачі інформації»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник – Астраханцев Андрій Анатолійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри мереж зв’язку (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Кузнецов Олександр Олександрович, д.т.н., професор, професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України)

Офіційний опонент – Штомпель Микола Анатолійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри транспортного зв’язку (Український державний університет залізничного транспорту МОН України)

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

29.05.2016

Сообщение о защите диссертации Симоненко О. В.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Симоненко Олександр Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – начальник групи засобів багатоканального проводового зв’язку навчально-лабораторного комплексу радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України

Назва дисертації – «Потокові моделі та методи управління чергами на інтерфейсах маршрутизаторів транспортних телекомунікаційних мереж»

Шифр та назва спеціальності05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої радиД 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник – Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., проф., професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський  національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Можаєв Олександр Олександрович, д.т.н., проф., професор кафедри «Мультимедійні інформаційні технології і системи» (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України)

Офіційний опонент – Старкова Олена Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж (Державний університет телекомунікацій МОН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв

Отзыв

28.03.2016

Повідомлення про захист дисертації Арус К.М.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Кінан Мохамад Арус.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації – «Потокові моделі та метод багатоадресної та відмовостійкої маршрутизації в мультисервісних телекомунікаційних мережах»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник – Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., професор, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Гаркуша Сергій Володимирович, д.т.н., доцент, проректор з наукової роботи (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» МОН України)

Офіційний опонент – Лаврів Орест Андрійович, к.т.н., старший викладач кафедри телекомунікацій (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України)

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Гаркуша С.В.

Відгук офіційного опонента Лаврів О.А.

24.12.2015