Д.64.052.09 Новости


Сообщение о защите диссертации Абдурахмана Ахмед Исса Али

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Абдурахман Ахмед Ісса Алі
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.
Назва дисертації – «Підвищення якості мобільного зв’язку в системах нових поколінь на основі використання методів адаптації»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 7021-013)
Науковий керівник – Лошаков Валерій Андрійович, д.т.н., професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Гаркуша Сергій Володимирович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)
Офіційний опонент – Озеров Сергій Вікторович, к.т.н., ст. викладач кафедри радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил (Харківській університет Повітряних Сил Міністерства оборони України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв Гаркуши

Отзыв Озерова

12.03.2018

Сообщение о защите диссертации Вадима Чакряна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Чакрян Вадим Хазарович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки
Назва дисертації – «Моделі та методи маршрутизації трафіку в телекомунікаційних мережах з урахуванням вимог інформаційної безпеки»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-013)
Науковий керівник – Снігуров Аркадій Владиславович, к.т.н., доцент, доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Толюпа Сергій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)
Офіційний опонент – Одарченко Роман Сергійович, к.т.н., доцент кафедри телекомунікаційних систем (Національний авіаційний університет, Навчально-науковий інститут аеронавігації МОН України)

Автореферат
Диссертация
Отзыв Одарченко
Отзыв Тюльпы

11.01.2018

Сообщение о защите диссертации Николая Москальца

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Москалець Микола Вадимович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації – «Методи просторово-часового доступу у перспективних системах мобільного зв’язку»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021- 013)
Науковий консультант – Поповський Володимир Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Cтрелковська Ірина Вікторівна, д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова МОН України)
Офіційний опонент – Гаркуша Сергій Володимирович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Центральна спілка споживчих товариств України «Укоопспілка»)
Офіційний опонент – Козелков Сергій Вікторович, д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації (Державний університет телекомунікацій МОН України)

05.12.2017

Сообщение о защите диссертации Екатерины Поповской

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Поповська Катерина Олегівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки
Назва дисертації – «Методи оптимізації процесу фрагментації контенту в пірінгових файлообмінних мережах»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-013)
Науковий керівник – Москалець Микола Вадимович, к.т.н., доцент, доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Уривський Леонід Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем ІТС (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України)
Офіційний опонент – Сокол Галина Вікторівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв Урывского

Отзыв Сокол

05.12.2017

Сообщение о защите диссертации Андерса Карлссона

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Андерс Карлссон
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач університету ВТН, королівство Швеція
Назва дисертації – «Модель та метод виявлення низькоінтенсивних атак на прикладному рівні»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-013)
Науковий керівник – Дуравкін Євген Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Толюпа Сергій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)
Офіційний опонент – Семко Віктор Володимирович, к.т.н., доцент, професор кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки (Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий Інститут захисту інформації МОН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв Толюпы

Отзыв Семко

06.10.2017

Сообщение о защите диссертации Амаль Мерсни

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мерсні Амаль
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – стажист кафедри систем інформації Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Назва дисертації – «Моделі та метод балансування навантаження в телекомунікаційних мережах при розв’язанні задач маршрутизації та резервування ресурсів»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-016)
Науковий керівник – Поштаренко Віктор Михайлович, к.т.н., доцент, доцент кафедри систем інформації (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України)
Офіційний опонент – Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Рвачова Наталія Володимирівна, к.т.н., доцент, старший науковий співробітник (Validation & Commercial Grade Dedication Department ПАО НПП «Радікс»)
Автореферат

Диссертация

Отзыв Лемешко

Отзыв Рвачовой

05.09.2017

Сообщение о защите диссертации Кузьминича Ильи Владимировича

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Кузьминич Ілля Володимирович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – офіцер з особливих доручень ІV категорії Штабу Антитерористичного центру при СБ України

Назва дисертації – «Методи підвищення стійкості радіоприйому в мережах зв’язку підрозділів Національної гвардії України»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр.  Науки, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник – Іохов Олександр Юрійович, к.т.н., доцент, начальник кафедри інформатики та прикладних інформаційних технологій (Національна академія Національної гвардії України МВС України)

Офіційний опонент – Лошаков Валерій Андрійович, д.т.н., професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Макаров Сергій Анатолійович, к.т.н., доцент, начальник кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації та посадки (Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Міністерства оборони України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв Макаров

Отзыв Лошаков

Отзыв Коляденко

06.05.2017

Сообщение о защите диссертации Моат Талат Рамадан Салах

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Моат Талат Рамадан Салах

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації – «Метод синтезу накладених інфокомунікаційних мереж в умовах самоподібного групового трафіку»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021- 013)

Науковий керівник – Агеєв Дмитро Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Пустовойтов Павло Євгенович, д.т.н., доцент, професор кафедри систем інформації (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України)

Офіційний опонент – Сокол Галина Вікторівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв

Отзыв

19.04.2017

Сообщение о защите диссертации Ісаам Саад

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ісаам Саад

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації – «Моделі і методи аналізу та верифікації протоколів управління у програмно-конфігурованих мережах, що базуються на алгебрі комутаційних розподілених ресурсів та графах досяжності»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник – Дуравкін Євген Володимирович, д.т.н., доцент, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Гаркуша Сергій Володимирович, д.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційної діяльності в економічних системах (Полтавський університет економіки і торгівлі Укоопспілки)

Офіційний опонент – Кирик Мар’ян Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри телекомунікацій (Національний університет “Львівська політехніка МОН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв Гаркуша

Отзыв Кырик

18.09.2016

Сообщение о защите диссертации Алали Абдулла

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Алалі Абдулла

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації – «Методи підвищення пропускної здатності базових станцій мережі LTE шляхом раціонального використання ресурсів»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр.  Науки, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник – Коляденко Юлія Юріївна, д.т.н., професор, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Гаркуша Сергій Володимирович, д.т.н., доцент, проректор з наукової роботи (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» МОН України)

Офіційний опонент – Макаров Сергій Анатолійович, к.т.н., доцент, начальник кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації та посадки (Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Міністерства оборони України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв Гаркуша

Отзыв Макаров

18.09.2016