Д.64.052.05 Новости


Сообщение о защите диссертации Т. Е. Стыценко

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Стиценко Тетяна Євгенівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри охорони праці Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації – «Метод оцінки ефективності захисту медичного персоналу від впливу випромінювань надвисокої частоти»
Шифр та назва спеціальності – 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи
Шифр спеціалізованої вченої ради – К 64.052.05
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – у Харківському національному університеті радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)702-10-16)
Науковий керівник – Семенець Валерій Васильович, доктор. технічних наук, професор, ректор (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Павлов Сергій Володимирович, доктор технічних наук, проректор з наукової роботи, професор кафедри біомедичної інженерії (Вінницький національний технічний університет МОН України)
Офіційний опонент – Кіпенський Андрій Володимирович, доктор технічних наук, декан факультету соціально-гуманітарних технологій , професор кафедри промислової та біомедичної електроніки (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв Кіпенський

Отзыв Павлов

29.05.2017

Сообщение о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Фамилия, имя, отчество соискателя – Котух Евгений Владимирович.
Должность соискателя и полное название учреждения, где он работает – младший научный сотрудник кафедры безопасности информационных технологий, Харьковский национальный университет радиоэлектроники Министерства образования и науки Украины.
Название диссертации – «Методы и средства универсального хеширования по алгебричным кривым Судзуки».
Шифр и название специальности – 05.13.21 – системы защиты информации.
Шифр специализированного ученого совета – К. 64.052.05.
Название учреждения, его подчиненность, адрес и телефон – Харьковский национальный университет радиоэлектроники Министерства образования и науки Украины (61166, г. Харьков, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16).
Научный руководитель – Халимов Геннадий Зайдулович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой безопасности информационных технологий (Харьковский национальный университет радиоэлектроники МОН Украины, г. Харьков).
Официальный оппонент – Рудницкий Владимир Николаевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационной безопасности и компьютерной инженерии, технологий (Черкасский государственный технологический университет МОН Украины, г. Черкассы).
Официальный оппонент – Гнатюк Сергей Александрович, к.т.н., доцент кафедры безопасности информационных технологий (Национальный авиационный университет МОН Украины, г. Киев).

Автореферат

Диссертация

Отзыв

Отзыв

26.09.2016