Д.64.052.04 Новости


Сообщение о защите диссертации Шубного А.И.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Шубний Олександр Іванович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу твердотільної електроніки Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
Назва дисертації – «Резонаторні та хвилеводні методи виміру діелектричної проникності слабо та сильно поглинаючих середовищ в мікрохвильовому діапазоні»
Шифр та назва спеціальності – 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий керівник – Фісун Анатолій Іванович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник відділу твердотільної електроніки (Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)
Офіційний опонент – Горобець Микола Миколайович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України)
Офіційний опонент – Бондаренко Ігор Миколайович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв

Отзыв

09.12.2017

Сообщение о защите диссертации Проценко М.А.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Проценко Максим Анатолійович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки
Назва дисертації – «Технологія виробництва детекторних модулів радіаційного випромінювання»
Шифр та назва спеціальності – 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Невлюдов Ігор Шакирович, завідуючий кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (Харківський національний університет радіоелектроніки)
Офіційний опонент – Притчин Сергій Емільович, д.т.н., доцент, професор кафедри інформаційно-управляючих систем (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України)
Офіційний опонент – Пугач Валерій Михайлович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу фізики високих енергій (Інститут ядерних досліджень НАН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв

Отзыв

07.11.2017

Сообщение о защите диссертации Невлюдовой В. В.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Невлюдова Вікторія Валеріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації – «Технологічне забезпечення якості гнучких структур у виробах електронної техніки»

Шифр та назва спеціальності – 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)

Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Лучанінов Анатолій Іванович, професор кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Єрохов Валерій Юрійович, д.т.н., доцент, професор кафедри напівпровідникової електроніки (Національний університет «Львівська політехніка»)

Офіційний опонент – Притчин Сергій Емільович, д.т.н., доцент, професор кафедри інформаційно-управляючих систем (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського)

Автореферат

Диссертация (22.05.2017)

Отзыв

Отзыв

28.04.2017

Объявление о защите дисертации Погорелова С.В.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Погорєлов Станіслав Вікторович Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри фармакоінформатики Національного фармацевтичного університету МОЗ України

Назва дисертації – «Теоретичні та експериментальні основи створення тонкодротяних решіток болометрів для контролю потужного лазерного випромінювання»

Шифр та назва спеціальності – 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)

Науковий консультант – доктор фізико-математичних наук, професор Кузьмичов Володимир Михайлович

Офіційний опонент – Мачехін Юрій Павлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри фотоніки та лазерної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Прокопов Олександр Васильович, д.ф.-м.н., професор, заступник генерального директора з науково-метрологічної роботи (Національний науковий центр «Інститут метрології»)

Офіційний опонент – Лепіх Ярослав Ілліч, д.ф.-м.н., професор, директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру МОН і НАН України при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова МОН України

Автореферат

Диссертация (22.05.2017)

Отзыв

Отзыв

Отзыв

26.04.2017

Объявление о защите дисертации Палагина В. А.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Палагін Віктор Андрійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – професор кафедри технології та автоматизації виробництва радіоелектронних і електронно-обчислювальних засобів Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Методологічні основи проектування технологій виробництва компонентів мікроелектромеханічних систем»

Шифр та назва спеціальності – 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 70-21-013)

Науковий консультант– Невлюдов Ігор Шакирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології та автоматизації виробництва радіоелектронних і електронно-обчислювальних засобів (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Овчаренко Віталій Євгенович, д.т.н., професор, заступник директора з наукової роботи (ДП «Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування» НКАУ (Національне космічне агенство України)

Офіційний опонент  – Дружинін Анатолій Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри напівпровідникової електроніки, (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України)

Офіційний опонент  – Уваров Борис Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв Уварова

Отзыв Овчаренко

Отзыв Дружинина

31.05.2016