Д.64.052.04 Новости


Объявление о защите дисертации Погорелова С.В.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Погорєлов Станіслав Вікторович Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри фармакоінформатики Національного фармацевтичного університету МОЗ України

Назва дисертації – «Теоретичні та експериментальні основи створення тонкодротяних решіток болометрів для контролю потужного лазерного випромінювання»

Шифр та назва спеціальності – 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)

Науковий консультант – доктор фізико-математичних наук, професор Кузьмичов Володимир Михайлович

Офіційний опонент – Мачехін Юрій Павлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри фотоніки та лазерної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Прокопов Олександр Васильович, д.ф.-м.н., професор, заступник генерального директора з науково-метрологічної роботи (Національний науковий центр «Інститут метрології»)

Офіційний опонент – Лепіх Ярослав Ілліч, д.ф.-м.н., професор, директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру МОН і НАН України при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова МОН України

26.01.2017

Объявление о защите дисертации Палагина В. А.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Палагін Віктор Андрійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – професор кафедри технології та автоматизації виробництва радіоелектронних і електронно-обчислювальних засобів Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Методологічні основи проектування технологій виробництва компонентів мікроелектромеханічних систем»

Шифр та назва спеціальності – 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 70-21-013)

Науковий консультант– Невлюдов Ігор Шакирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології та автоматизації виробництва радіоелектронних і електронно-обчислювальних засобів (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Овчаренко Віталій Євгенович, д.т.н., професор, заступник директора з наукової роботи (ДП «Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування» НКАУ (Національне космічне агенство України)

Офіційний опонент  – Дружинін Анатолій Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри напівпровідникової електроніки, (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України)

Офіційний опонент  – Уваров Борис Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв Уварова

Отзыв Овчаренко

Отзыв Дружинина

31.05.2016