Д.64.052.02 Новости


Повідомлення про захист дисертації Подоляка Ксенія Євгеніївна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Подоляка Ксенія Євгеніївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Математичні моделі та методи реінжинірингу топологічних структур систем крупномасштабного моніторингу»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Безкоровайний Володимир Валентинович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри системотехніки (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Годлевський Михайло Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Офіційний опонент – Нефьодов Леонід Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)

Автореферат

Дисертація

Вiдгук (28.11.2016)

Вiдгук (28.11.2016)

09.11.2016

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Валід Ахмед Махмуд Альрефаі

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Валід Ахмед Махмуд Альрефаі

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Математичне моделювання та обчислювальні методи аналізу процесів сталого розвитку нелiнiйних динамічних систем з конкурентною взаємодією»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Наумейко Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Данилов Валерій Якович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»)

Офіційний опонент – Саваневич Вадим Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних управляючих систем та технологій (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»)

Автореферат

Дисертацiя (07.10.2016)

Вiдгук (07.10.2016)

Вiдгук (07.10.2016)

 

14.09.2016

Повідомлення про захист дисертації Левкін Дмитро Артурович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Левкін Дмитро Артурович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри вищої математики Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка

Назва дисертації – «Математичне моделювання та оптимізація параметрів дії лазерного променя на багатошарові біосистеми»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Мегель Юрій Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібернетики Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Комяк Валентина Михайлівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін Національного університету цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Харків)

Офіційний опонент – Смеляков Кирило Сергійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба Міністерства оборони України (м. Харків)

Автореферат (06.05.2016)

Диссертация (26.05.2016)

Отзыв (26.05.2016)

Отзыв (26.05.2016)

06.05.2016

Объявление о защите диссертации Соковикова Наталья Сергеевна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Соковікова Наталія Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації – «Обчислювальні методи обробки цифрових зображень для виявлення та оцінки параметрів об’єктів, що змазані власним рухом»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Саваневич Вадим Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних управляючих систем та технологій Ужгородського національного університету Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Михальов Олександр Ілліч, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем Національної металургійної академії України Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ)

Офіційний опонент – Григорова Тетяна Альбертівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики і вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України (м. Кременчук)

Автореферат

Диссертация Соковикова Н.С. (26.05.2016);

Отзыв Михалева А.И. (26.05.2016)

Отзыв Григоровой Т.А. (26.05.2016).

06.05.2016

Объявление о защите диссертации Артюхa А. В.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Артюх Антон Володимирович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер Державного підприємства «ЦКБ «Протон» (м. Харків)

Назва дисертації – «Математичне моделювання та чисельний аналіз методом R-функцій нестаціонарних течій в’язкої нестисливої рідини»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Сидоров Максим Вікторович, кандидат фізико- математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

Офіційний опонент – Литвин Олег Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

Офіційний опонент – Булигін Віталій Сергійович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник лабораторії Мікро і Нанооптики Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України (м. Харків)

Автореферат (25.03.2016 г.);

Диссертація (12.04.2016 г.)

Відгук Булигін В.С (12.04.2016 г.)

Відгук Литвина О.М(12.04.2016 г.)

25.03.2016

Повідомлення про захист дисертації Ламтюгової С. М.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ламтюгова Світлана Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри вищої математики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Назва дисертації – «Математичне моделювання та чисельний аналіз методом R-функцій задач обтікання тіл в’язкою нестисливою рідиною»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Сидоров Максим Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Литвин Олег Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

Офіційний опонент – Колодяжний Володимир Максимович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної математики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Міністерства освіти і науки України

Автореферат (29.01.2016 г.)

Дисертація  (16.02.2016 г.)

Відгук Колодяжного В.М.  (16.02.2016 г.)

Відгук Литвина О.М.  (16.02.2016 г.)

29.01.2016

Повідомлення про захист дисертації Філіпковської М.С.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Філіпковська Марія Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри прикладної математики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Назва дисертації – «Глобальна розв’язність диференціально-алгебраїчних рівнянь та математичне моделювання динаміки нелінійних радіотехнічних кіл»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Руткас Анатолій Георгійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Лучанінов Анатолій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри основ радіотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Ємець Єлизавета Михайлівна, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі Міністерства освіти і науки України

Автореферат

Диссертация (17.12.2015)

Отзыв (17.12.2015)

Отзыв (17.12.2015)

28.11.2015

Объявление о защите диссертации Перетятько А.С.

Фамилия, имя, отчество соискателя – Перетятько Анастасия Сергеевна

Должность соискателя и полное название учреждения, где он работает – ассистент кафедры специализированных компьютерных систем Государственного высшего учебного учреждения «Украинский государственный химико-технологический университет» (г. Днепропетровск)

Название диссертации  –  «Полуопределенная оптимизация для решения общих квадратичных задач»

Шифр и название специальности – 01.05.02 – математическое моделирование и вычислительные методы

Название научного учреждения, ее ведомственное подчинение, адрес и телефон – Харьковский национальный университет радиоэлектроники Министерства образования и науки Украины (61166, г. Харьков, пр. Ленина, 14, тел. (057) 702-10-16)

Научный руководитель – Косолап Анатолий Иванович, доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры специализированных компьютерных систем Государственного высшего учебного учреждения «Украинский государственный химико-технологический университет» Министерства образования и науки Украины (г. Днепропетровск)

Официальный оппонент – Литвин Олег Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой высшей и прикладной математики Украинской инженерно-педагогической академии Министерства образования и науки Украины (г. Харьков)

Официальный оппонент – Сидоров Максим Викторович, кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры прикладной математики Харьковского национального университета радиоэлектроники  Министерства образования и науки Украины

Автореферат

Изменение официального оппонента

Диссертация (26.11.2015)

Отзыв (26.11.2015)

Отзыв (26.11.2015)

05.11.2015

Объявление о защите диссертации Залужной Г.В.

Фамилия, имя, отчество соискателя – Залужная Галина Владимировна

Должность соискателя и полное название учреждения, где он работает – старший преподаватель кафедры электромеханических систем Учебно-научного профессионально-педагогического института Украинской инженерно-педаго-гической академии (г. Артемовск)

Название диссертации  –  «Математическое моделирование неста-ционарного переноса тепла в неоднородной среде с использованием интерлинации функций»

Шифр и название специальности – 01.05.02 – математическое моделирование и вычислительные методы

Название научного учреждения, ее ведомственное подчинение, адрес и телефон – Харьковский национальный университет радиоэлектроники Министерства образования и науки Украины (61166, г. Харьков, пр. Ленина, 14, тел. (057) 702-10-16)

Научный руководитель – Литвин Олег Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой высшей и прикладной математики Украинской инженерно-педагогической академии Министерства образования и науки Украины (г. Харьков)

Официальный оппонент – Руткас Анатолий Георгиевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой математического моделирования и программного обеспечения Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина Министерства образования и науки Украины

Официальный оппонент – Ткаченко Александр Владимирович, кандидат физико-математических наук, начальник отдела автоматизации инженерных расчетов государственного предприятия «Ивченко-Прогресс» (г. Запорожье)

Автореферат

Диссертация (26.11.2015)

Отзыв (26.11.2015)

Отзыв (26.11.2015)

05.11.2015