Д.64.052.02 Новости


Объявление о защите диссертации Луханин О. О.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Луханін Олександр Олексійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»

Назва дисертації – «Математичні моделі та обчислювальні методи аналізу ефективності систем охолодження Li-ion батарей повітряним потоком»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10- 16)

Науковий керівник – Хажмурадов Манап Ахмадович, доктор технічних наук, професор, заступник директора Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики (Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»)

Офіційний опонент – Комяк Валентина Михайлівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін, (Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій)

Офіційний опонент – Тевяшев Андрій Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Автореферат

Диссертация Луханин А.А. (20.02.2017)

Отзыв Комяк В.М (20.02.2017)

Отзыв Тевяшев А.Д (20.02.2017)

30.01.2017

Объявление о защите диссертации Мовсесян Я. С.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мовсесян Яна Самвелівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації – «Обчислювальні методи відбору опорних зірок на цифрових зображеннях»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10- 16)

Науковий керівник – Саваневич Вадим Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»)

Офіційний опонент – Романова Тетяна Євгеніївна, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу математичного моделювання та оптимального проектування (Інститут проблем машинобудування НАН України)

Офіційний опонент – Гороховатський Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій та вищої математики (Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» МОН України)

Автореферат

Диссертация Мовсесян Я.С. (20.02.2017)

Отзыв Гороховатский В.О (20.02.2017).

Отзыв Романова Т.Е. (20.02.2017)

27.01.2017

Объявление о защите диссертации Хламов С. В.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Хламов Сергій Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює

Назва дисертації – «Обчислювальні методи обробки даних для виявлення об’єктів з близьконульовим видимим рухом»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10- 16)

Науковий керівник – Саваневич Вадим Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»)

Офіційний опонент – Данилов Валерій Якович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» МОН України)

Офіційний опонент – Кіріченко Людмила Олегівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної математики (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Автореферат

Диссертация Хламов С.В. (16.02.2017)

Отзыв Кириченко Л.О. (16.02.2017)

Отзыв Данилов В.Я. (16.02.2017)

27.01.2017

Объявление о защите диссертации Матвиенко О. И.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Матвієнко Ольга Іванівна Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Математичне моделювання та оптимізація режимів роботи систем водопостачання»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10- 16)

Науковий керівник – Тевяшев Андрій Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

Офіційний опонент – Данилов Валерій Якович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут») (м. Київ)

Офіційний опонент – Удовенко Сергій Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної техніки Харківського національного економічного університету ім. C. Кузнеця Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

Автореферат

Диссертация Матвиенко О.И. (16.02.2017)

Отзыв Данилов В.Я. (16.02.2017)

Отзыв Удовенко С.Г. (16.02.2017)

26.01.2017

Повідомлення про захист дисертації Подоляка Ксенія Євгеніївна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Подоляка Ксенія Євгеніївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Математичні моделі та методи реінжинірингу топологічних структур систем крупномасштабного моніторингу»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Безкоровайний Володимир Валентинович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри системотехніки (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Годлевський Михайло Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Офіційний опонент – Нефьодов Леонід Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)

Автореферат

Дисертація

Вiдгук (28.11.2016)

Вiдгук (28.11.2016)

09.11.2016

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Валід Ахмед Махмуд Альрефаі

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Валід Ахмед Махмуд Альрефаі

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Математичне моделювання та обчислювальні методи аналізу процесів сталого розвитку нелiнiйних динамічних систем з конкурентною взаємодією»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Наумейко Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Данилов Валерій Якович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»)

Офіційний опонент – Саваневич Вадим Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних управляючих систем та технологій (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»)

Автореферат

Дисертацiя (07.10.2016)

Вiдгук (07.10.2016)

Вiдгук (07.10.2016)

 

14.09.2016

Повідомлення про захист дисертації Левкін Дмитро Артурович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Левкін Дмитро Артурович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри вищої математики Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка

Назва дисертації – «Математичне моделювання та оптимізація параметрів дії лазерного променя на багатошарові біосистеми»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Мегель Юрій Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібернетики Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Комяк Валентина Михайлівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін Національного університету цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Харків)

Офіційний опонент – Смеляков Кирило Сергійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба Міністерства оборони України (м. Харків)

Автореферат (06.05.2016)

Диссертация (26.05.2016)

Отзыв (26.05.2016)

Отзыв (26.05.2016)

06.05.2016

Объявление о защите диссертации Соковикова Наталья Сергеевна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Соковікова Наталія Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації – «Обчислювальні методи обробки цифрових зображень для виявлення та оцінки параметрів об’єктів, що змазані власним рухом»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Саваневич Вадим Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних управляючих систем та технологій Ужгородського національного університету Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Михальов Олександр Ілліч, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем Національної металургійної академії України Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ)

Офіційний опонент – Григорова Тетяна Альбертівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики і вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України (м. Кременчук)

Автореферат

Диссертация Соковикова Н.С. (26.05.2016);

Отзыв Михалева А.И. (26.05.2016)

Отзыв Григоровой Т.А. (26.05.2016).

06.05.2016

Объявление о защите диссертации Артюхa А. В.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Артюх Антон Володимирович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер Державного підприємства «ЦКБ «Протон» (м. Харків)

Назва дисертації – «Математичне моделювання та чисельний аналіз методом R-функцій нестаціонарних течій в’язкої нестисливої рідини»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Сидоров Максим Вікторович, кандидат фізико- математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

Офіційний опонент – Литвин Олег Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

Офіційний опонент – Булигін Віталій Сергійович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник лабораторії Мікро і Нанооптики Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України (м. Харків)

Автореферат (25.03.2016 г.);

Диссертація (12.04.2016 г.)

Відгук Булигін В.С (12.04.2016 г.)

Відгук Литвина О.М(12.04.2016 г.)

25.03.2016

Повідомлення про захист дисертації Ламтюгової С. М.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ламтюгова Світлана Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри вищої математики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Назва дисертації – «Математичне моделювання та чисельний аналіз методом R-функцій задач обтікання тіл в’язкою нестисливою рідиною»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Сидоров Максим Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Литвин Олег Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

Офіційний опонент – Колодяжний Володимир Максимович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної математики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Міністерства освіти і науки України

Автореферат (29.01.2016 г.)

Дисертація  (16.02.2016 г.)

Відгук Колодяжного В.М.  (16.02.2016 г.)

Відгук Литвина О.М.  (16.02.2016 г.)

29.01.2016