Д.64.052.03. Новости


Сообщение о защите диссертации Олега Юрьевича Сергиенко

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Сергієнко Олег Юрійович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – стажист кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем Харківського
національного університету радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації – «Розвиток теорії та удосконалення систем автономної навігації мобільних наземних роботів в недетермінованих середовищах»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки. 14; т. 7021-016)
Науковий консультант – Карташов Володимир Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Биков Віктор Миколайович, д.т.н., с.н.с., професор кафедри теоретичної радіофізики (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України)
Офіційний опонент – Піза Дмитро Макарович, д.т.н., професор, директор Інституту інформатики та радіотехніки (Запорізький національний технічний
університет МОН України)
Офіційний опонент – Полярус Олександр Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри метрології та безпеки життєдіяльності (Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв

Отзыв

Отзыв

08.01.2018

Сообщение о защите диссертации Елены Николаевны Тимощук

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Тимощук Олена Миколаївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – виконувач обов’язків директора Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій МОН України
Назва дисертації – «Структурний синтез просторово-розподілених надширокосмугових радіометричних комплексів»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий консультант – Богом’я Володимир Іванович, д.т.н., професор, ректор інституту підготовки фахівців (ДП «УкрНДНЦ» Міністерства економічного розвитку та торгівлі України)
Офіційний опонент – Биков Віктор Миколайович, д.т.н., с.н.с., професор кафедри теоретичної радіофізики (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України)
Офіційний опонент – Василишин Володимир Іванович, д.т.н., доцент, начальник кафедри (Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Міноборони України)
Офіційний опонент – Пашков Дмитро Павлович, д.т.н., професор, провідний фахівець лабораторії космічних систем дистанційного зондування Землі, навігації, зв’язку та контролю космічного простору центру спеціальних програм (Національний центр управління та випробування космічних засобів Державного космічного агентства України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв Пашкова

Отзыв Быкова

Отзыв Василишина

13.10.2017

Сообщение о защите диссертации Руслана Владимировича Шандренко

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Шандренко Руслан Володимирович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації – «Вдосконалення систем метеорного радіозв’язку шляхом використання в них шумоподібних сигналів»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий керівник – Антіпов Іван Євгенійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Величко Анатолій Федорович, д.т.н., професор, завідувач відділу обробки радіосигналів (Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)
Офіційний опонент – Нарєжній Олексій Павлович, к.т.н., старший науковий співробітник кафедри безпеки інформаційних систем і технологій (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв Величко

Отзыв Нарежного

13.10.2017

Сообщение о защите диссертации Андрея Викторовича Семеняки

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Семеняка Андрій Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник науково-дослідного центру інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем та технологій Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації – «Комбіновані адаптивні системи міжперіодної обробки сигналів в імпульсних оглядових РЛС»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)

Науковий керівник – Леховицький Давід Ісаакович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник науково-дослідного центру інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем та технологій (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Костенко Павло Юрійович, д.т.н., професор, професор кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації і посадки (Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба Міноборони України)

Офіційний опонент – Кошевий Віталій Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри морського радіозв’язку (Національний університет «Одеська морська академія» МОН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв Костенко

Отзыв Кошевой

31.01.2017

Объявление о защите диссертации Мамедова Довлета Байрамовича

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мамєдов Довлет Байрамович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює
Назва дисертації – «Інтелектуальний синтез та оптимізація конструкцій НВЧ-фільтрів на основі частково заповнених хвилеводно-діелектричних резонаторів»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.07 – антени та пристрої мікрохвильової техніки
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки 14; тел. (057) 7021-016)
Науковий керівник – Ющенко Олександр Георгійович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри систем інформації (НТУ «Харківський політехнічний інститут» МОН України)
Офіційний опонент – Карпуков Леонід Матвійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри захисту інформації (Запорізький національний технічний університет МОН України)
Офіційний опонент – Бутрим Олександр Юрійович, доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри теоретичної радіофізики (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв

Отзыв

09.11.2016

Объявление о защите диссертации Кули Дмитрия Николаевича

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Куля Дмитро Миколайович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює
Назва дисертації – «Удосконалення слідкувальних методів обробки сигналів систем радіоакустичного зондування атмосфери»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий керівник – Карташов Володимир Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри радіоелектронних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Печенін Валерій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри проектування радіоелектронних систем літальних апаратів (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України)
Офіційний опонент – Ситнік Олег Вікторович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник відділу радіофізичної інтроскопії (Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

14.07.2016

Объявление о защите диссертации Марченко Сергей Викторович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Марченко Сергій  Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення»  Дніпродзержинського державного технічного університету

Назва дисертації – «Застосування методу інтегрального рівняння пронизуючої області для розрахунку хвилеводних ФАР»

Шифр та назва спеціальності – 01.04.03 — радіофізика

Шифр спеціалізованої ради –  Д 64.052.03

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України  (61166, м. Харків, пр. Науки 14;  тел. (057) 7021-016)

Нуковий керівник – Морозов Валентин Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри електронних засобів телекомунікацій  (Дніпропетровський національний університет  імені Олеся Гончара МОН України)

Офіційний опонент – Горобец Микола Миколйович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки  (Харківський національний університет  імені В.Н. Каразіна МОН України)

Офіційний опонент – Грибовський Олександр  Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий  співробітник, провідний науковий співробітник відділу теоретичної радіофізики (Радіоастрономічний інститут НАН України)

Автореферат

Дисертація

Отзыв

Отзыв

10.06.2016

Объявление о защите диссертации Ушаков Сергей Иванович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ушаков Сергій Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – Науковий співробітник науково-випробувального відділу Національного Центру управління та випробування космічних засобів Державного космічного агентства України

Назва дисертації – «Методи компенсації впливу багатопроменевості сигналу спільного джерела в пасивних радіотехнічних системах частотно-часової синхронізації»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи

Шифр спеціалізованої ради –  Д 64.052.03

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України  (61166, м. Харків, пр. Науки 14;  тел. (057) 7021-016)

Нуковий керівник – Костиря Олександр Олексійович, доктор технічних наук,  старший науковий  співробітник, провідний науковий співробітник кафедри основ радіотехніки (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Величко Анатолій Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу (Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)

Офіційний опонент – Карлов Дмитро Володимирович, кандидат технічних наук, старший науковий  співробітник, начальник науково-дослідного відділу (Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба Міноборони України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв

Отзвы

03.06.2016

Объявление о защите диссертации Крыжановского В. В.

Фамилия, имя, отчество соискателя – Крыжановский Владимир Владимирович

Должность соискателя и полное название учреждения – младший научный сотрудник Донецкого национального университета Министерства образования и науки Украины

Название диссертации – «Методы повышения шумовых и энергетических параметров сверхвысокочастотных аналоговых интегральных схем с ключевыми режимами работы»

Шифр и название специальности – 05.12.07 – антенны и устройства микроволновой техники

Название учреждения, его адрес, телефон и подчиненность: – Донецкий национальный университет Министерства образования и науки Украины (21021, г. Винница, ул. 600-летия, 21), тел. (0432) 50-89-30

Научный руководитель – Пицюга Владимир Григорьевич, кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры радиофизики и кибербезопасности (Донецкий национальный университет Министерства образования и науки Украины)

Официальный оппонент – Карпуков Леонид Матвеевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой защиты информации (Запорожский национальный технический университет Министерства образования и науки Украины)

Официальный оппонент – Гавва Дмитрий Сергеевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры основ радиотехники (Харьковский национальный университет радиоэлектроники Министерства образования и науки Украины)

Автореферат

Отзыв официального оппонента Карпукова Л.М.

Отзыв официального оппонента Гави Д.С.

Диссертация

05.01.2016

Объявление о защите диссертации Савочкина Д.А.

Фамилия, имя, отчество соискателя – Савочкин Дмитрий Александрович

Должность соискателя и полное название организации, где он работает – аспирант кафедры радиотехники и телекоммуникаций Севастопольского национального технического университета МОН Украины

Название диссертации – «Развитие методов пространственной локализации объектов на базе технологии радиочастотной идентификации», диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук

Шифр и название специальности – 05.12.17 – радиотехнические и телевизионные системы

Название ВУЗ, научной организации, ее ведомственное подчинение, адрес и телефон – Харьковский национальный университет радиоэлектроники МОН Украины (61166, г. Харьков, пр. Ленина 14; тел. (057) 7021-013)

Научный руководитель – Гимпилевич Юрий Борисович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой радиотехники и телекоммуникаций (Севастопольський национальный технический университет МОН Украины)

Официальный оппонент – Величко Анатолий Федорович, доктор технических наук, профессор, заведующий отделом обработки радиосигналов (Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины)

Официальный оппонент – Лошаков Валерий Андреевич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры телекоммуникационных систем (Харьковский национальный университет радиоэлектроники МОН Украины)

 Автореферат

Диссертация

Отзыв официального опонента Величко А.Ф. 

Отзыв официального опонента Лошакова В.М.

06.09.2015