Відділ міжнародних зв’язків

Відділ міжнародних зв’язків є структурним підрозділом університету, підпорядкований безпосередньо проректорові з ІКРА.

У своїй діяльності відділ міжнародних зв’язків керується чинним законодавством України, рішеннями уряду України, законами України «Про вищу освіту», Постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора та проректора з ІКРА Університету, Статутом, Колективним договором між адміністрацією та комітетом первинної профспілкової організації, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету та Положенням про відділ міжнародних зв’язків Університету.

Задачі та функції відділу міжнародних зв’язків докладно представлені у Положенні про відділ.

Діяльність Відділу спрямована на сприяння інтеграції Університету до міжнародного, зокрема європейського освітньо-наукового простору, створення системи оперативного формування інформаційного поля та комунікацій як сучасного механізму міжнародної діяльності, сприяння розвитку повного комплексу адміністративного забезпечення міжнародної співпраці Університету.

Віктор Олексійович Єфімов

Начальник

Віктор Олексійович Єфімов

Начальник відділу міжнародних зв’язків

Контакти

Корпус “К”, 2 поверх,

кімн. 203, 208

+38 (057) 702-15-24