Відділ кадрів

Відділ кадрів є структурним підрозділом університету, підпорядкований безпосередньо ректорові.

У своїй діяльності відділ кадрів керується чинним законодавством України, рішеннями уряду України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора Університету, Статутом, Колективним договором між адміністрацією та комітетом первинної профспілкової організації, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету та Положенням про відділ кадрів Університету.

Задачі та функції відділу кадрів докладно представлені у Положенні про відділ.

Основні завдання ВК:

  • складання розпорядчих документів по кадровому складу;
  • облік особового складу при прийнятті, переведенні та звільненні працівників;
  • супроводження з кадрових питань студентів, облік заохочень та дисциплінарних стягнень;
  • облік надання відпусток; облік змін, що стосуються особи працівника або студента;
  • оформлення, ведення та облік трудових книжок;
  • підготовка документів для державної статистичної звітності та звітності, яка подається в державну службу зайнятості;
  • підготовка документів до архівного зберігання.

Архів університету підпорядкований начальнику відділу кадрів. Основними завданнями архіву є: зберігання документів, робота з ними із службовою, виробничою, науковою та іншою метою, а також використання для захисту законних прав та інтересів громадян. Архів відповідає на запити юридичних осіб та заяви громадян, видає їм архівні довідки, копії, витяги соціально-правового характеру, необхідні для задоволення їхніх прав і законних інтересів.

Сергій Павлович Чепела

Начальник

Сергій Павлович Чепела

Начальник відділу кадрів

Контакти

Корпус «Г», 2 поверх, кімн. 24, 25, 27, 29, 38

+38(057)702-02-61
+38(057)702-19-39
+38(057)702-14-63
+38(057)702-10-14

hrd@nure.ua

Архів

к.226

+38(057)702-13-09