151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (PhD)