Програми вступних іспитів на навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем

 

Підготовка за третім (освітньо-науковим) рівнем у ХНУРЕ провадиться за 14-ма спеціальностями.

 

Шифр Назва спеціальності Програма вступного іспиту
1 051 Економіка  051 Економіка
2 105 Прикладна фізика та наноматеріали  105_Прикладная физика та наноматериали
3 113 Прикладна математика  113 Прикладна математика 
4 121 Інженерія програмного забезпечення  121_Інженерія програмного забезпечення
5 122 Комп’ютерні науки  122_Комп’ютерні науки 
6 123 Комп’ютерна інженерія  123 Комп’ютерна інженерія
7 124 Системний аналіз  124_Системний аналіз
8 125 Кібербезпека  125_Кібербезпека
9 126 Інформаційні системи та технології  126_Інформаційні системи та технології
10 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  151_Автоматизація та комп.-інтегр._технології
11 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  152_Метрологія та інф.-вимір. техніка
12 163 Біомедична інженерія  163 Біомедична інженерія
13 171 Електроніка  171_Електроніка
14 172 Телекомунікації та радіотехніка  172_Телекомунікації_та_радіотехніка
15 Філософія ФІЛОСОФІЯ