Центр наукової творчості молоді

Основними завданнями ЦНТМ є:

 • cтворення цілісної системи пошуку, виявлення, підтримки, навчання та виховання обдарованої молоді;
 • розробка методичних основ роботи з обдарованою молоддю та зі студентами з індивідуальними освітніми потребами;
 • розкриття індивідуальних творчих здібностей студентів та їх подальше самовизначення в плані професійної орієнтації;
 • практичне закріплення знань та навичок технічної творчості;
 • організація та проведення виставок студентської наукової творчості;
 • використання студентського потенціалу для прискорення впровадження розробок кафедр університету в практику;
 • впровадження результатів наукових досліджень у різні види навчального процесу;
 • забезпечення умов для проходження студентами виробничих практик, виконання реальних курсових та дипломних проектів, орієнтованих на розробку й отримання технічних рішень, які представляють науковий та практичний інтерес, виконання науково-дослідницьких робіт здобувачами ступеня магістра, доктора філософії.

Діяльність ЦНТМ проводиться за наступними напрямками:

 • робота зі студентами з особливими індивідуальними потребами;
 • схемотехніка та програмування вбудованих систем;
 • сонячна енергетика та світлодіодні технології.

Свою діяльність ЦНТМ виконує в тісній взаємодії з кафедрами, відділами та іншими структурними підрозділами університету, іншими організаціями (в тому числі громадськими).

Микола Вікторович Герасименко

Начальник центру

Микола Вікторович Герасименко

Начальник центру наукової творчості молоді

Контакти

107 «І»

+38 (057) 702-13-43

cscy@nure.ua