Центр інформаційних систем та технологій

Для побудови єдиного інформаційного простору ХНУРЕ, з метою інтеграції існуючих інформаційних систем, а також для розробки та впровадження сучасних інформаційних технологій у вересні 2005 р. створено центр інформаційних систем та технологій ХНУРЕ.

Основні задачі

  • Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі сучасних інформаційних технологій розподіленої обробки даних та знань з метою побудови єдиного інформаційного простору ХНУРЕ;
  • Розробка та впровадження інформаційних підсистем Інформаційно-аналітичної системи «Університет» (ІАС «Університет»);
  • Координація впровадження корпоративних інформаційних систем, що складають єдиний інформаційний простір ХНУРЕ.

Згідно з концепцією моніторингу якості підготовки фахівців, ЦІСТ є центром накопичення і обробки інформаційних ресурсів, які надаються учасниками реалізації концепції. Центр здійснює оперативну обробку інформаційних ресурсів та передає їх до ректорату, вченої ради університету, де, на підставі існуючих моделей моніторингу за основними напрямами діяльності університету проводиться їх аналіз. Результати аналізу є основою для прийняття відповідних рішень з метою координації діяльності всіх підрозділів університету, що спрямовано на підвищення ефективності підготовки фахівців сучасного рівня.

Олена Борисівна Волощук

Директор

Олена Борисівна Волощук

Директор центру інформаційних систем та технологій, доцент кафедри штучного інтелекту, керівник експертно-аналітичної групи з питань ІТ, кандидат технічних наук

Контакти

Кімн. 268

+38 (057) 702-17-36

cist@nure.ua

Сайт:cist.nure.ua