Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ (РВВ) Харківського національного університету (ХНУРЕ) створений у 1997 році з метою підвищення ефективності видавничої діяльності університету, забезпечення навчального процесу необхідною методичною літературою та в зв’язку з відкриттям у навчальному закладі поліграфічної спеціальності. До його складу входять два відділи: комп’ютерно-видавничий і виробничий.

Напрямки діяльності:

РВВ у повному обсязі забезпечує університет підручниками, навчальними посібниками, методичними вказівками і рекомендаціями, конспектами лекцій; збірниками наукових праць, матеріалами конференцій, рекламними матеріалами, проспектами тощо; бланковою продукцією; тут готуються до публікації та друкуються автореферати дисертацій на здобуття вчених ступенів, здійснюється випуск університетської газети «Квант».

РВВ є базою практичної підготовки студентів поліграфічної спеціальності, якій навчають на кафедрі МСТ.

Види видавничої продукції:

 • навчальні, навчально-методичні та довідкові видання;
 • наукові видання: монографії, наукові журнали, збірники наукових праць, матеріали та тези доповідей конференцій;
 • бланкова, рекламна, буклетна продукція.

Редакційно-видавничий відділ – це професіоналізм і сучасний рівень видавництва. У 2003 році РВВ був внесений до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (Свідоцтво серія ДК № 1409 від 26.06 2003 року, яке видав Державний комітет з телебачення та радіомовлення України).

РВВ надає такі послуги:

 • переклад;
 • редагування;
 • коректура;
 • набір тексту;
 • верстка;
 • сканування;
 • комп’ютерна обробка ілюстрацій;
 • дизайн;
 • виготовлення оригінал-макетів;
 • виготовлення візитівок;
 • друк;
 • палітурні роботи;
 • виготовлення бланкової продукції.
Володимир Миколайович Андрєєв

Начальник

Володимир Миколайович Андрєєв

Начальник редакційно-видавничого відділу

Контакти

РВВ, кімн. 113 «Д»

+38 (057) 702 18 55

epd@nure.ua