Проблемна науково-дослідна лабораторія “Медично-екологічні мікропроцесорні системи”