Навчально-наукова лабораторія «Систем технічного захисту інформації (відеоспостереження, охоронні сигналізації і контроль доступу)» (ННЛ СТЗІ)

На даний момент питання захисту інформації (ЗІ) набувають першочергового значення, привертаючи увагу фахівців по всьому світу. За результатами дослідження страхового ринку Lloyd`s of London щороку від кібератак по всьому світу компанії втрачають більш ніж 450 млрд. доларів.

Багато установ і підприємств: від національних державних служб та відомств до приватних структур давно усвідомили необхідність ведення планомірної систематичної роботи у сфері ЗІ, як гарантії їх «виживання» і можливості здійснення всіх покладених на них функцій і завдань.

Одним з напрямків робіт в даній сфері є комплексний підхід до питань безпеки, що включає в себе, як кіберзахист інформації, так і створення, встановлення і супровід комплексних систем відеоспостереження, охоронної сигналізації, систем контролю і управління доступом (СКУД). У зв’язку з цим, стають вкрай затребуваними фахівці, що мають практичний досвід розробки, впровадження та подальшої експлуатації систем ЗІ.

Факультет ІРТЗІ ХНУРЕ готує фахівців за спеціальністю 125 “Кібербезпека”, що вимагає постійного оновлення матеріально-технічної бази для здійснення якісного освітнього процесу. У зв’язку з чим, восени 2017 року була заснована  факультетська навчально-наукова лабораторія «Систем технічного захисту інформації (відеоспостереження, охоронні сигналізації і контроль доступу) ». Лабораторія оснащена сучасними засобами технічного захисту інформації (ТЗІ), пристроями охоронної сигналізації, СКУД, засобами радіоелектронної боротьби і т.д. Це дозволяє формувати у студентів практичні навички роботи, необхідні на ринку праці, а також створення умов для підвищення кваліфікації зацікавлених осіб, в тому числі і викладачів.

Основними напрямками роботи лабораторії є:

  • організація (факультативної/основної) роботи (навчання) для всіх студентів на сучасному обладнанні, які навчаються за спеціальністю 125 «Кібербезпека»;
  • проходження практикумів і курсів підвищення кваліфікації викладачів, та інших осіб, які працюють в даному напрямку;
  • науково-дослідна робота з сучасних методів, засобів і технологій, що застосовуються в галузі ТЗІ та суміжних напрямках.

Місце лабораторії в навчальному процесі визначається наступними цілями і завданнями: знайомство з методами та засобами виявлення загроз безпеки систем і об’єктів що захищаються; отримання навичок роботи з приладами і пристроями інженерно-технічного захисту; проведення досліджень і сертифікації технічних засобів обробки і захисту інформації; розробка математичних моделей в задачах технічного захисту інформації; знайомство з методами розрахунку та інструментального контролю показників захисту інформації; освоєння заходів протидії несанкціонованим каналам витоку інформації; проектування систем технічного захисту інформації.

Лабораторія забезпечує програмно-апаратне середовище для проведення лекцій, практичних, лабораторних робіт з таких дисциплін освітніх програм бакалавра і магістра як: теорія інформації, сигнали і процеси в ТЗІ; схемотехніка пристроїв ТЗІ; проектування систем ТЗІ; радіопротидія; радіомаскування; біометричні технології контролю доступу та ін.

Євген Олександрович Медведєв

Науковий керівник

Євген Олександрович Медведєв

Асистент кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, заступник декана факультету ІРТЗІ, науковий керівник ННЛ СТЗІ

Контакти

корпус «з», кім. 113 (біля сховища)

+38(067)2995884;

+38(057)7021478 (деканат ІРТЗІ факультету)

eugene.medvedev@nure.ua