Навчально-наукова лабораторія “Моделювання економічних процесів в інфраструктурних галузях”

Лабораторія є структурним підрозділом університету і підпорядковується безпосередньо ректору. У своїй діяльності лабораторія керується чинним законодавством України та Положенням про лабораторію університету. Завдання і функції лабораторії детально викладені в Положенні про лабораторію. Основні завдання лабораторії:

І. Проведення лабораторних і семінарських занять зі студентами, магістрами і бакалаврами (виходячи з кафедрального розподілу годин).

ІІ. Проходження ознайомлювальної (першої) практики студентів-магістрів.

ІІІ. Проведення наукових досліджень за госпдоговірними темами (замовники робіт підприємства інфраструктурних галузей: радіоелектроніка, енергетика, транспорт, а також бюджетних робіт (університет, факультет, кафедра ЕК).

ІV. Тематика досліджень:

  • розробка ЕММ прийняття рішень в управлінні персоналом;
  • розробка систем бюджетування газотранспортних підприємств України;
  • розробка організаційно-економічних механізмів реалізації інвестиційних проектів газотранспортних підприємств України;
  • розробка стратегії розвитку підприємств газорозподільчого профілю;
  • розробка комплексних програм (стандарти корпоративної культури) підприємств;
  • розробка ТЕО модернізації теплових електростанцій;
  • розробка структурної моделі місії цінностей, майбутнього підприємства.

V. Облік особового складу в ході прийняття, переміщення та звільнення співробітників; супровід кадрових питань, студентів, наукових співробітників, облік заохочень і дисциплінарних стягнень. Облік надання відпусток. Облік і підготовка документів для державної атестації. Підготовка документів для архівного зберігання.

Юрій Дмитрович Костін

Завідувач лабораторії

Юрій Дмитрович Костін

Професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, член НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», доктор економічних наук, професор

Контакти

Гуртожиток, корпус «К», к. 306, 308

+38(066)-637-78-40
+38(057)-702-50-90

yurii.kostin@nure.ua