Навчально-наукова лабораторія прикладної метрології та технічної експертизи

Напрямки, за якими здійснюється діяльність лабораторії:

 • теория точности измерений;
 • динамические измерение;
 • основные принципы моделирования уравнений измерений.

Існуючі досягнення за останні 5 років:

Книги:

 1. Захаров И.П. Калибровка-17025. Справочное пособие. Харьков: Оберіг, 2018, 88с.
 2. Захаров И.П. Неопределенность измерений для чайников и …начальников. Учебное пособие, Харьков, 2018, 60 с.
 3. Захаров И.П. Погрешность vs. неопределенность. Учебное пособие. Харьков: Оберіг, 2018, 100 с.

Статті:

 1. Zakharov I., Neyezhmakov P., Botsiura O.Verification of the Indicating Measuring Instruments Taking into Account their Instrumental Measurement Uncertainty // Measurement Science Review, 17, (2017), No. 6, pp. 269-272. (DOI: 10.1515/msr-2017-0034).
 2. Захаров И.П., Новоселов О.А. Определение измерительных и калибровочных возможностей калибровочной лаборатории в процессе ее аккредитации // Український метрологічний журнал, 2017, №4, с. 3-11.
 3. Захаров И.П., Волков О.О. Реализация основных этапов калибровки мер электрического сопротивления постоянного тока // Законодательная и прикладная метрология, 2018, №1, с. 16-21.
 4. Захаров И.П., Боцюра О.А. Оценивание расширенной неопределенности измерений при реализации байесовского похода // Измерительная техника, 2018, №4, с. 14-18.

Конкурсні роботи зі студентами, які отримали призові місця:

 • Шихрагімова Т.В. «Розробка методики калібрування гир класу точності F1».
 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, 2 місце., 25-26 квітня 2018 р. м. Луцьк.

Перспективні напрями, за якими планується проведення наукових досліджень

«Розробка процедур оцінювання невизначеності вимірювань під час калібрувань засобів вимірювальної техніки».
«Розробка настанови з оцінювання невизначеності вимірювань на основі баєсівського підходу»
«Моделювання рівнянь динамічних вимірювань».