Навчально-методичний відділ

Діяльність навчально-методичного відділу спрямована на організацію та вдосконалення навчально-методичної роботи в університеті, на координацію роботи методичних комісій факультетів, кафедр університету з навчально-методичних питань їх діяльності.

Головні функції:

  • розробка інструкцій, положень та інших документів, спрямованих на оптимізацію основних видів методичної роботи,
  • аналіз і контроль навчально-методичного забезпечення освітнього процесу за всіма спеціальностями, координування діяльності методичних комісій, що здійснюють контроль змісту освітнього процесу,
  • вивчення та передача передового досвіду науково- та навчально-методичної роботи молодим викладачам, організація лекцій та семінарів, забезпечення роботи школи молодих викладачів,
  • організація спільної роботи з факультетами та кафедрами з впровадження сучасних освітніх технологій і методик викладання у вищій школі,
  • розробка і впровадження планів видання навчально-методичної літератури за спеціальностями та контроль їх виконання,
  • робота над показниками рейтингової оцінки університету з видів методичної роботи,
  • інформування навчальних підрозділів університету про проведення зовнішніх методичних заходів,
  • проведення консультацій з питань, які належать до компетенції відділу (підготовка рукописів до видання, їх експертиза на відповідність навчальним планам і робочим програмам тощо),
  • участь в організації підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.
Іван Олександрович Милютченко

Начальник

Іван Олександрович Милютченко

Професор кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, член НМР, начальник навчально-методичного відділу, кандидат технічних наук, доцент

Контакти

Головний корпус, 2 поверх,
кімн. 244

+38 (057) 702-02-14

emd@nure.ua