Навчально-дослідний відділ

Начально-дослідний відділ створений з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу, забезпечення сучасних методів управління діяльністю у сфері інтелектуальної власності та організації науково-дослідної роботи студентів в університеті.

Основні функції відділу

  1. Забезпечення організації та проведення Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті» в університеті.
  2. Забезпечення організації та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та підсумкової науково-практичної конференції на базі університету.
  3. Забезпечення організації участі студентів університету у Всеукраїнській студентській олімпіаді та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт поза межами університету.
  4. Забезпечення набуття університетом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в результаті його наукової діяльності.
  5. Забезпечення оформлення матеріалів заявок на об’єкти інтелектуальної власності, ведення діловодства по заявкам, здійснення своєчасної сплати зборів за дії, що пов’язані з охороною об’єктів інтелектуальної власності.
  6. Забезпечення перекладу наукової, технічної, патентної та іншої спеціальної літератури, матеріалів листування зі сторонніми (в т.ч. зарубіжними) установами, а також матеріалів конференцій з англійської та французької мов на українську мову та навпаки.
  7. Забезпечення державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних та робіт.
  8. Інформування студентів , молодих учених, співробітників кафедр про міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари, форуми , які проводяться в Україні та зарубіжжі.
Людмила Євгенівна Четвертак

Начальник

Людмила Євгенівна Четвертак

Начальник навчально-дослідного відділу

Контакти

erd@nure.ua

+38 (057)702-13-97

кімн. 437