Науково-технічна рада

Meтою створення Науково-технічної ради,r університету є вирішення актуальних проблем розвитку наукової діяльності, наукового забезпечення якості освіти, підготовки кадрів вищої кваліфікації, створення сприятливих умов для розробки та реалізації високотехнологічної, конкурентноспроможної науково-технічної продукції в Україні та закордоном.


Науково-технічна рада є дорадчим органом, який розробляє пропозиції по усім напрямам наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Володимир Григорович Кобзєв

Учений секретар

Володимир Григорович Кобзєв

Доцент кафедри прикладної математики, доцент кафедри програмної інженерії (за сумісництвом), учений секретар НТР, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник