Науково-технічна рада

Meтою створення Науково-технічної ради,r університету є вирішення актуальних проблем розвитку наукової діяльності, наукового забезпечення якості освіти, підготовки кадрів вищої кваліфікації, створення сприятливих умов для розробки та реалізації високотехнологічної, конкурентноспроможної науково-технічної продукції в Україні та закордоном.

Науково-технічна рада є дорадчим органом, який розробляє пропозиції по усім напрямам наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Кирило Львович Хрустальов

Учений секретар

Кирило Львович Хрустальов

Старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, Президент Асоціації випускників ХНУРЕ, Учений секретар НТР, кандидат технічних наук