Електронне наукове фахове видання “Проблеми телекомунікацій”

 

Електронне наукове фахове видання «Проблеми телекомунікацій» засновано Харківським національним університетом радіоелектроніки в 2010 році. Реєстрація в ВАК України: Постанова № 2-05/2 від 10.03.2010.


Основні рубрики журналу:

 • загальносистемні проблеми телекомунікацій; математичне моделювання телекомунікаційних систем (ТКС), мереж та окремих засобів зв’язку;
 • інформаційна безпека в телекомунікаційних системах;
 • кібербезпека та захист об’єктів критичної інфраструктури;
 • відмовостійкі мережі;
 • волоконно-оптичні технології зв’язку;
 • електромагнітна сумісність;
 • Інтернет речей;
 • обробка даних і сигналів;
 • програмно-конфігуровані мережі;
 • проектування та оптимізація телекомунікаційних систем та мереж;
 • управління трафіком;
 • хмарні технології.

Редакційна колегія е-журналу «Проблеми телекомунікацій» здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей. На web-сторінці видання http://pt.journal.kh.ua/ викладені електронні версії статей мовами видання, а також анотації англійською (розширена), українською та російською мовами. Журнал входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar.


ISSN: 2220-6922

 

Олександр Віталійович Лемешко

Заступник головного редактора

Олександр Віталійович Лемешко

Завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії, член спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, в.о. головного редактора видання "Проблеми телекомунікацій", доктор технічних наук, професор

Контакти

Харківський національний університет радіоелектроніки,

головний корпус, ауд. 305а,

просп. Науки, 14, Харків, Україна, 61166

+38 (057) 702-13-20

pt-info@journal.kh.ua

pt.journal.kh.ua