Відділ контрактного навчання

Діяльність відділу спрямована:

  • на підготовку та укладання договорів про надання освітніх послуг з підготовки фахівців ступеню бакалавр, магістр, доктор філософії зі здобувачами вищої освіти, що навчатимуться за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб;
  • облік та супровід вказаних договорів;
  • формування та ведення бази даних здобувачів вищої освіти, що навчаються за контрактом;
  • здійснення контролю за дотриманням здобувачами вищої освіти термінів оплати за навчання;
  • координацію роботи деканатів, ННЦЗФН, відділу аспірантури та докторантури, кафедр з викладених питань;
  • надання консультацій та необхідної практичної допомоги абітурієнтам та здобувачам вищої освіти щодо укладання договорів про надання освітніх послуг та додаткових угод до них.
Наталія Робертівна Дядечко

Завідувач відділу

Наталія Робертівна Дядечко

Завідувач відділу контрактного навчання

Контакти

3-й поверх к. 392

+38 (057) 702-13-41

cd@nure.ua