К.64.052.05

Спеціалізована вчена рада К.64.052.05 затверджена наказом № 1714 від 12.12.2017р.

Шифр та назва спеціальності: 05.11.17-медичні та біологічні прилади та системи (технічні науки); 05.13.21-системи захисту інформації (технічні науки).

Термін повноважень: від 12.12.2017р. до 12.12.2020р..

Геннадій Зайдулович Халімов

Голова

Геннадій Зайдулович Халімов

Завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій, голова спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, доктор технічних наук, професор