Д.64.052.09

Спеціалізована вчена рада Д.64.052.09 затверджена наказом МОН України № 1328 від 21.12.2015 р.

Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі (технічні науки); 05.12.13 -радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій (технічні науки).

Термін повноважень: від 21.12.2015 р. до 21.12.2018 р.

Паспорт спеціальності 05.12.02Паспорт спеціальності 05.12.13
Дмитро Володимирович Агеєв

Заступник голови

Дмитро Володимирович Агеєв

Професор кафедри інфокомунікаційної інженерії, заступник голови спеціалізованої вченої ради, відповідальний секретар видання "Проблеми телекомунікацій", доктор технічних наук, професор