Д.64.052.04

Спеціалізована вчена рада Д.64.052.04 затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 №1604.

Шифр та назва спеціальності: 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем (фізико-математичні науки); 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки (технічні науки).

Термін повноважень:22.12.2016 р. – 22.12.2019 р.

 

Паспорт спеціальності 01.04.01Паспорт спеціальності 05.27.06
Микола Іванович Сліпченко

Голова

Микола Іванович Сліпченко

Професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, голова спеціалізованої вченої ради, доктор фізико-математичних наук, професор