Д.64.052.04

Спеціалізована вчена рада Д.64.052.04 затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 №1604.

Шифр та назва спеціальності: 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем (фізико-математичні науки); 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки (технічні науки).

Термін повноважень:22.12.2016 р. – 22.12.2019 р.

 

Паспорт спеціальності 01.04.01Паспорт спеціальності 05.27.06
Микола Іванович Сліпченко

Голова

Микола Іванович Сліпченко

Професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, голова спеціалізованої вченої ради, головний редактор збірника "Радіотехніка", доктор фізико-математичних наук, професор