Бухгалтерія

Функції бухгалтерії:

– безперервне ведення бухгалтерського обліку;

– організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;

– дотримання правил документообігу і технології обробки облікової інформації;

– контроль над дотриманням порядку оформлення первинних  документів;

– систематизація інформації, що міститься в первинних документах на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах  синтетичного та  аналітичного  обліку шляхом  подвійного  запису їх на взаємопов’язаних  рахунках  бухгалтерського  обліку  в тому періоді, в якому вони були здійснені;

– для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проведення  інвентаризації  активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка;

– забезпечення складання і подання на основі даних бухгалтерського обліку у встановлені законом терміни  фінансової,  податкової, статистичної та інших форм звітності;

– контроль своєчасності сплати податків та зборів згідно установлених розмірів.

Контакти

Каб.37

+380577021039

hanna.lopina@nure.ua