Експлуатаційно – технічний відділ (ЕТВ)

Експлуатаційно-технічний відділ є функціональним підрозділом адміністративно-господарського апарату. Він забезпечує своєчасне і обґрунтоване планування капітального, поточного та профілактичного ремонтів навчально-лабораторної бази, студентських гуртожитків університету та здійснює надійну експлуатацію будівель і споруд, інженерних мереж і систем, що досягається шляхом профілактичного технічного обслуговування та попереджувального ремонту

Основні функції

  1. Забезпечення перспективного планування розвитку матеріально-технічної бази університету.
  2. Планування заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів.
  3. Здійснення постійного нагляду за станом будівель, конструкцій, покрівель, інженерних комунікацій університету та студентських гуртожитків.
  4. Забезпечення телефонним зв’язком, комп’ютерними мережами, відеоспостереженням, вентиляцією, кондиціюванням, охоронно-пожежною сигналізацією навчально-лабораторної бази університету.
  5. Укладання договорів з підрядними організаціями на проведення капітальних і поточних ремонтів, виконання послуг з технічного обслуговування і ремонту обладнання, надання комунальних послуг і подальший контроль за їх виконанням.
Ніна Олександрівна Сухова

Начальник відділу

Ніна Олександрівна Сухова

Начальник експлуатаційно – технічного відділу

Контакти

Корпус «Д», кімн. 1д

Тел. +38 (057) 702-16-60

td@nure.ua